Vidste Du 37

Nyhedsbrev #37

Vidste du…

Generelle opstarts-udfordringer, IT-bøvl og samspillet med de nyåbnede strækninger mod Lystrup og Grenaa har givet nogle udfordringer i Letbanens drift. Der er dog forbedringer at spore – og flere nye tiltag skal sikre en mere stabil drift og mere pålidelig information til kunderne.

I ”Vidste du…” kan du denne gang læse om de seneste initiativer inden for drift og trafikinformation. 

… at Letbanen får ny køreplan? 

En ny køreplan træder i kraft 30. juni 2019. Her lægges nogle få minutters ekstra rejsetid ind på strækningen mellem Aarhus H og Grenaa. Det skal gøre køreplanen mere robust og sikre, at der er tilstrækkelig tid til at skifte på Lystrup Station. Rejsende fra Grenaa skal være sikre på at kunne nå førstkommende afgang mod Skejby, når de skifter i Lystrup. 

Erfaringen fra Odderstrækningen er, at blot et par minutters ekstra luft i køreplanen de rigtige steder løser mange problemer. 

Foruden den ekstra ”buffer” i rejsetiden får Aarhus Letbane og letbaneførerne stadig mere rutine med det samlede letbanesystem. Det bidrager også til løbende at stabilisere driften yderligere. Desuden sker der fortsat en optimering af overkørsler og signalanlæg på strækningen.  

… at der kommer flere afgange mellem centrum og syd? 

Som en del af Letbanens nye køreplan fordobles frekvensen mellem Aarhus H og Mårslet fra to til fire gange i timen på alle hverdage. 

Den nye køreplan træder i kraft 30. juni 2019. 

… at bedre samarbejde skal give bedre information? 

Der er udfordringer med det bagvedliggende it-system, der skal sikre stabil og pålidelig trafikinformation til de kunder, som rejser med Letbanen. 

Aarhus Letbane arbejder på at udbedre fejlene, som betyder, at forsinkelser ikke fremgår af infoskærmene på perronerne, og at informationer via højttalerne har været mangelfulde. Desuden vil en mere præcis drift med færre aflysninger og forsinkelser gøre trafikinformationerne mindre sårbare. 

Aarhus Letbane, operatøren Keolis og trafikselskabet Midttrafik er ved at styrke det interne samarbejde for i fællesskab at kunne tilbyde kunderne den bedst mulige trafikinformation.  

… at 90 procent af afgangene i maj foregik til tiden? 

I maj blev 94,9 procent af alle Letbanens afgange gennemført. 90,2 procent af dem blev gennemført til tiden. 

Først på året var tallene noget højere, men med åbningen af de sidste strækninger – og dermed drift på et samlet letbanesystem – har der været flere udfordringer. Sådan var det også, efter strækningen Aarhus-Odder åbnede i august 2018. I oktober 2018 blev der således til sammenligning gennemført 94,4 procent afgange, heraf 86,6 procent til tiden. 

I de mere stabile perioder er tæt på 99 procent af afgangene blevet gennemført, heraf over 97 procent til tiden.