Artikel 2 Information Beskaaret

Information

Nu kan du følge din letbaneafgang på mobilen

For at forbedre informationen til kunderne er også forsinkede og aflyste letbanetog nu synlige på rejseplanen.dk og i appen Midttrafik Live. Aarhus Letbane har ansat to medarbejdere til at opdatere kanalerne med aktuelle driftsforstyrrelser.

Læs om mulighederne for information

Det har ikke altid været nemt for kunderne at orientere sig om forsinkede eller aflyste letbanetog. Selvom teknikken fortsat ikke er endeligt på plads, har Midttrafik og Aarhus Letbane foretaget en række forbedringer og sørget for, at du som rejsende kan få bedre information om dine afgange.

På rejseplanen.dk kan du nu se, hvis din afgang er forsinket eller aflyst – og informationerne opdateres hele tiden. Appen Midttrafik Live trækker data fra rejseplanen.dk, og på infoskærmene på strækningerne mod Odder og Grenaa kan du også se forsinkelser og aflysninger på samme måde som i Rejseplanen.

– Vi ved, at det er alfa og omega for kunder at få opdateret info om deres transport. Det gælder især, når de skal på arbejde eller i skole, og især når der er forsinkelser eller aflysninger. Derfor vægter vi information til kunderne højt og arbejder løbende på at forbedre den, siger Martin Boisen Tams, funktionsleder i Kundeservice og Trafikservice hos Midttrafik. 

Skærmene på Odder- og Grenaa-strækningen viser nu live-data om eventuelle forsinkelser og aflysninger. Det er dog prognoser, som er baseret på, hvor stor en forsinkelse systemet tror, der vil være tale om.  

Flere ressourcer til kundeinformation

Da driftsforstyrrelser på nuværende tidspunkt manuelt skal indtastes i Rejseplanen, indtil processen er fuldt automatiseret, kræver det, at der altid er en medarbejder, som tager sig af opgaven. Ellers kommer informationen ikke videre i systemet. Ved større nedbrud har det hidtil været nødvendigt at nedprioritere opgaven, da ressourcerne skulle bruges på at løse driftsproblemet hurtigst muligt. Nu er der dog blevet sat to medarbejdere på opgaven fast, hvoraf den ene er en nyansættelse hos Aarhus Letbane.

­– Vi vil gerne dedikere ressourcer til den kundevendte information for at sikre, at vi får givet besked med det samme, når der opstår forsinkelser, siger Martin Boisen Tams. 

Som ekstra informationskanal er det også muligt med højtalerudkald på perronerne.

Lægger sidste hånd på informationssystem

Med de nye forbedringer kan kunder nu bedre orientere sig på deres rejse. Der er dog fortsat enkelte udeståender på Letbanens informationssystem (AVLS), som er ved at blive løst.

Fra AVLS-systemet skal data om forsinkelser og aflysninger automatisk sendes  til Rejseplanen – og herfra videre til infoskærmene på perronerne og Midttrafik Live. Automatikken omkring aflysninger testes frem mod udgangen af november, og når denne del er godkendt, kan AVLS-systemet de ting, som var aftalt ved bestillingen af systemet.