Langs Med Banen Norddjurs Beskaaret

Etape 1

Letbanen binder Norddjurs bedre sammen

Selvom antallet af kilometer ikke ændrer sig, synes afstandene i Norddjurs Kommune alligevel mindre nu. Det betyder, at flere kan tage hul på pendlerlivet.

For mange af dem, der har deres daglige gang i – eller skal til og fra – Norddjurs, kan hverdagen nu glide lettere, efter at kommunen har fået et løft til den kollektive trafik. Siden april 2019 har Letbanen kørt på skinnerne mellem Aarhus og Grenaa.

I Hessel, som ligger i den sydlige del af Grenaa, holder mange virksomheder til. Siden juli 2019 har deres medarbejdere kunnet benytte det nye letbanestop, der er anlagt for støtte op om erhvervslivet i området og gøre det nemmere at komme på arbejde – uanset om det er fra Aarhus- eller Grenaa-området.

Rejsetid lig med arbejdstid

Det skal være nemt og komfortabelt at benytte Letbanen til arbejde. Derfor er der opført en stor cykelparkering over for stationen i Hessel. I Letbanen er der desuden strømstik og gratis wi-fi, så der er rig mulighed for at arbejde i toget og spare tid ved at tage hul på arbejdsdagen allerede i Letbanen.

På den måde giver det god mening for ansatte at lade bilen blive derhjemme for i stedet at tage Letbanen. Og for flere af virksomhederne i området er Letbanen et centralt element i rekrutteringen af nye medarbejdere.

Dog er det ikke kun pendlere, der har gavn af standsningsstedet, men også gæster, som skal til og fra sommerhuse eller campingpladsen ved Grenaa Strand eller beboere i Grenaas sydlige del.