Langs Med Banen Passagertaellinger Beskaaret

Drift

Nye passagertal på vej

Tredje kvartal 2019 var det første hele kvartal med drift på alle Letbanens strækninger. Men hvor mange rejste med letbanetogene i perioden?

Det er Midttrafik i gang med at få overblik over. Ved udgangen af november forventes passagertallet at ligge klar på Midttrafiks hjemmeside.

Når passagertallet skal fastlægges, kombinerer Midttrafik en manuel tælling i Letbanen med automatiske tællinger i letbanetogene og data fra rejsekort. På den måde bliver passagertallet så præcist som muligt på nuværende tidspunkt.

Automatiske tællinger skal forbedres

Hidtil har der været udfordringer med tællingerne på grund af problemer med det automatiske tælleudstyr i letbanetogene – og efterbehandlingen af de indkomne data. Netop det er årsagen til, at der nu også er gennemført en manuel tælling.

Der arbejdes fortsat med at opnå et større antal valide automatiske tællinger fra de letbanetog, der er udstyret med tælleudstyr. Samtidig har Aarhus Letbane bestilt tælleudstyr til flere letbanetog med henblik på yderligere forbedring af tællekvaliteten.