Vidste Du Kunder I Fokus Beskaaret

Nyhedsbrev #38

Vidste du…

Øjeblikkelig besked om rejsegaranti, hvis Letbanen forsinker dig mere end 20 minutter, bedre skiltning i letbanetogenes flexarealer – og et digitalt Ungdomskort. Det er tre af de tiltag, Midttrafik har arbejdet med for at forbedre service og information til kunder i Letbanen.

Læs mere her i ”Vidste du…”

 … at du straks kan få godkendt din rejsegaranti?

Siden september 2018 har kunder haft mulighed for at ringe til Midttrafiks Kundecenter og straks få godkendt, at de kan gøre brug af Midttrafiks rejsegaranti. Garantien træder i kraft ved aflysning, eller hvis bus eller letbane er skyld i forsinkelse på mere end 20 minutter. Med garantien kan kunder få refunderet udlæg til taxa eller brug af egen bil til max 50 kilometer.

550 kunder har allerede benyttet sig af straksgodkendelse, og for at tydeliggøre muligheden yderligere bliver letbaneførerne klædt bedre på, så de kan vejlede kunderne om rejsegarantien. Blandt andet kan de dele små ”visitkort” om garantien ud til kunderne, hvis der sker driftsstop. Kortene fungerer som garanti for, at taxa videre fra Letbanen bliver betalt gennem rejsegarantien.

Da det har stor betydning for kunder at vide, at de kan få refunderet udgiften til alternativ transport, arbejder Midttrafik også på en digital løsning. Her kan rejsende, som oplever en forsinkelse eller aflysning, også uden for kundecentrets åbningstid straks få svar på, om de kan benytte sig af rejsegarantien.

Læs mere om rejsegarantien her.

Midttrafiks straksgodkendelse var nomineret til Passagerpulsens Initiativpris 2019.

… at Ungdomskortet bliver digitalt?

Unge rejsende, som bruger bus eller letbane, har nu mulighed for at skifte deres fysiske Ungdomskort ud med en digital udgave i Midttrafik app. Det kommer til at gøre bestillingsprocessen nemmere og ventetiden på levering kortere. Med et Ungdomskort på Midttrafik app får kunderne hurtig levering, betaling med kort eller MobilePay, selfiefunktion og mulighed for skifte fremtidige perioder direkte på telefonen.

Leveringstiden på et papkort er op til 14 dage, men med Ungdomskort via Midttrafik app kommer leveringstiden ned på max 24 timer ved første bestilling og tæt på strakslevering efterfølgende.

Ungdomskortet er et pendlerkort til unge, som går på en uddannelse, eller som er mellem 16 og 19 år. De kan med kortet rejse frit med bus, tog og letbane inden for det prisområde, de bor i – og med rabat i resten af Danmark.

Se hvordan du skifter fra Ungdomskort på pap til Ungdomskort på app

… at tydelig skiltning skal styrke flexarealerne?

Det kan være fristende at sætte sig på de ledige klapsæder i Letbanen, selvom de er placeret i de såkaldte flexarealer. Men pladserne er forbeholdt kunder, som medbringer en barnevogn, kørestol, cykel eller lignende. Det skal bedre skiltning nu tydeliggøre.  

Den tydeligere skiltning skal også hjælpe den anden vej rundt, fordi kunder med for eksempel barnevogn eller cykel ofte kommer til at gå ind ad forkerte døre og placerer sig uden for flexarealet. På den måde spærrer de for gennemgang for de øvrige kunder.

For at alle får en god oplevelse, når de rejser med Letbanen, ønsker Midttrafik at gøre det tydeligere for kunderne, hvor flexarealerne er, og hvem de skal benyttes af. Derfor skal piktogrammer hjælpe kunderne med at orientere sig inde i letbanetoget, og uden på letbanetogene vil flexområderne blive markeret med megagrafik, som er tydelig at se, når Letbanen kører ind på perronen.

 

Flexarealer BeskaaretInfoskaerm Ungdomskort Paa App 1