Odder Ansgn Afl

Driftssituationen er i dag ikke påvirket af is

Morgentrafikken blev afviklet efter planen torsdag. Som meddelt i går, gennemførte Aarhus Letbane iskørsel på Grenaabanen og Odderbanen.

Der var meget lidt is og frost, og derved var der ingen hindringer for morgentrafikken. Der køres iskørsel igen i nat, da temperaturen ifølge DMI kan nærme sig frysepunktet i løbet af natten, og det fortsat er fugtigt i vejret.

I den kommende tid planlægges der iskørsel, når vejrudsigten viser risiko for ugunstigt vejr, som typisk er høj luftfugtighed kombineret med temperaturer lige over frysepunktet. I tvivls tilfælde vil der altid blive gennemført iskørsel. Hver morgen vil der blive evalueret på virkningen af iskørsel i forhold til afvikling af morgentrafikken.

Forsøget med glykol natten til onsdag viste sig ikke at være den rigtige løsning. Glykol er ikke godt i store mængder, og selvom effekten var positiv, så medførte metoden et for stort forbrug og en for lille effektivitet. Aarhus Letbane har i stedet indkøbt en mængde glycerin (samme ufarlige væske som er en del af den løsning, der er indkøbt) og er i gang med at teste påføringsmetoder. I første omgang i nærheden af Trafik- og Servicecenteret, inden det evt. udføres i større skala.

Det nuværende beredskab for vejrforhold i samspillet mellem Aarhus Letbane og operatøren vil blive evalueret og evt. justeret, såfremt det skønnes nødvendigt. Tanken er at have en mere objektiv beslutningsstruktur med klare parametre og forholdsregler. Det beredskab der findes i dag i forhold til is på køreledningen er af mere subjektiv karakter. Procedurerne vil også blive tilpasset, når det nye ismateriel tages i brug i det nye år.

Som supplerende oplysning kan nævnes, at beredskabet over for nedfaldne blade har virket efter hensigten. Løsningen er, at der påføres en væske kaldet Alleviate på skinnerne fra Nørreportkrydset til omkring Universitetsparken st. Væsken gør, at togene står fast, selvom der skulle være våde blade på skinnerne.