Aarhus H Morgentrafik Til Web

Driftsstatistik 2019

Positiv udvikling i driften for november

Driftsopgørelsen for november viser en stigning i både pålidelighed og rettidighed.

Pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) er steget til 96,9 procent mod 95,3 procent i oktober. Rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) har også udviklet sig positivt fra 94,2 procent i oktober til 95,3 procent i november. År til dato er pålideligheden på 95,9 procent og rettidigheden på 94,1 procent.

Pålidelighed og rettidighed ved forsinkelser på 3 min. opgøres på de tre strækninger: Grenaabanen, Odderbanen og den indre strækning.

En pæn forbedring i november måned på trods af en del skader på materiel, som betød, at der i 14 dage var faste aflysninger. Den pæne fremgang skyldes hovedsageligt mindre fejl i tekniske anlæg.

På Grenaabanen har november måned samlet set den højeste procent af pålidelighed, siden Grenaabanen åbnede. Fremgangen skyldes især færre tekniske problemer.

På Odderbanen har pålideligheden ligeledes udviklet sig positivt, hvilket også her skyldes færre tekniske fejl på strækningen.

På den indre strækning er der en mindre nedgang i pålideligheden, hvilket skyldes aflysninger som følge af skader på materiel.

På alle strækninger ses en pæn forbedring i rettidige afgange i forhold til oktober.  Samlet set har Aarhus Letbane den højeste rettidighed siden Grenaabanen åbnede.

"Efter nogle måneder med store udfordringer med trafikken foranlediget af åbningen af Grenaabanen i april 2019 er november måned en meget tilfredsstillende måned, hvor Letbanen for første gang siden april 2019  kommer over det samlede mål på 95 procents rettidighed", udtaler direktør Michael Borre. "I Letbanen arbejder vi hver dag med at lave fortsatte forbedringer af driften, og vi er overbevist om, at det lykkes at få en stabil drift og også opnå en rettidighed på over 95 procent på alle strækninger".

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

Banedanmark opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.banedanmark.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kunderettidigheden på S-banen er 92,3%, og resultatet for den senest offentliggjorte måned september er 93,0%.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
September 98,4 % 96,4 % 94,5 % 96,7 %
Oktober 97,8 % 94,8 % 91,9 % 95,3 %
November 97,1 % 97,7 % 95,6 % 96,9 %
År til dato 95,9 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
September 98,3 % 92,6 % 84,9 % 93,0 %
Oktober 98,9 % 94,1 % 86,7 % 94,2 %
November 98,4 % 95,0 % 90,6 % 95,3 %
År til dato 94,1 %