Test Aften Nat

Forberedelse

Letbanen vedligeholder overkørsler til Grenaa

De kommende uger arbejdes der i overkørslerne mellem Grenaa og Aarhus. Trafikken vil stort set ikke blive berørt.

Til marts begynder de sidste testkørsler af strækningen mellem Grenaa og Aarhus. Testkørslerne skal udføres før strækningen kan godkendes, og inden skal samtlige overkørsler på den knapt 70 kilometer lange strækning tjekkes. Ved samtidig at fremrykke det løbende vedligeholdelsesarbejde kan det udføres inden strækningen mellem Aarhus og Grenaa åbner for kørsel med passagerer

Arbejdet er i gang og fortsætter frem mod marts.

Tirsdag den 12. og onsdag den 13. februar når arbejdet frem til overkørslen på Elstedvej i Nye samt de to overkørsler i Lystrup ved henholdsvis Lystrupvej og Sønderskovvej. Her kan bilister risikere en kortvarig forsinkelse, men ellers forventes arbejdet på resten af strækningen ikke at genere trafikken.

I tilfælde af kortvarige spærringer af overkørslerne, vil der være vagter på stedet til at dirigere trafikken.

Kun få støjgener

Arbejdet i overkørslerne vil blive udført i dagtimerne. For de nærmeste naboer kan det medføre moderat støj fra gravemaskiner og lastbiler. Enkelte steder udføres der også vedligehold af sporskifter. Dette arbejde kan kræve slibning af skinnerne, der kortvarigt kan medføre støj.