Transversal vedl

Vedligehold

Letbanen vedligeholder skinner ved Universitetet

Mandag nat udføres der vedligehold af skinner på Nørrebrogade ud for Aarhus Universitets kollegiebygninger.

Aarhus Letbane udfører kortvarigt vedligeholdelsesarbejde af skinner og sporskifte på Nørrebrogade ud for Aarhus Universitets kollegiebygninger.

For ikke at forstyrre letbanedriften udføres arbejdes om natten mellem mandag den 4. marts og tirsdag den 5. marts.

Arbejdet består mest af løsning og bespænding af skinner, men kan i kortere perioder medføre støj fra maskiner.

En af to vejbaner spærres

For bilister får arbejdet begrænset betydning: Mens opgaven udføres, vil venstre, nordgående spor på Nørrebrogade være spærret over et stykke på cirka hundrede meter. Afspærringen vil være tydeligt markeret, og der vil hele natten være passage i det inderste spor. 

Vedligeholdelsesarbejdet ventes afsluttet tidligt tirsdag morgen, og vil således hverken påvirke letbanedrift eller trafikken.

Transversal Luftfoto