Grenaabanen

Sikkerhed

Letbanen indleder afsluttende testkørsler til Grenaa

Fra onsdag den 20. marts indleder Aarhus Letbane de afsluttende testkørsler af letbanestrækningen mellem Grenaa og Aarhus samt mellem Lisbjerg og Lystrup.

Testkørslerne skal give letbaneførerne erfaring i at køre på strækningerne, inden de åbner for passagerdrift. Efter planen sker det fortsat sidst i april. 

Med de afsluttende testkørsler øges trafikken markant på de to strækninger. Det er derfor helt afgørende for sikkerheden, at naboer, trafikanter og alle andre, der kommer i nærheden af banestrækningerne, respekterer bomme, lyssignaler, hegn og skilte.

De nye letbanetog er lydsvage og kører hurtigere end de tidligere nærbanetog – helt op til 100 km/t. Af hensyn til sikkerheden er det derfor vigtigt, at man fremover kun krydser skinnerne, hvor der er markerede og sikre overgange.     

Al anden færdsel langs med eller på tværs af skinnerne er forbundet med livsfare.

Trygt naboskab

Inden de afsluttende testkørsler indledes, er alle usikrede overgange og uautoriserede ’trampe-stier’ blevet markeret med tydelige advarselsskilte og/eller spærret for trafik. Alle bomanlæg langs strækningen vil atter være aktive med bomme, blink og lyd. De sorte poser, der p.t. skjuler bomanlæggene, fjernes i begyndelsen af uge 12. 

Lokalt kan der være lavet særlige tiltag for at gøre færdsel tæt ved Letbanen så sikker som mulig. Aarhus Letbane opfordrer alle til at respektere skilte og udelukkende benytte sikrede overgange, så naboskabet med den nye letbane bliver trygt og uproblematisk. 

- Vi har desværre tidligere set, at folk nogle steder lader hånt om advarselsskilte og endda har klippet hegn over, for derved at krydse skinnerne på uautoriserede og farlige steder. Letbanetog er hurtige og lydsvage, så vi må endnu en gang opfordre omgivelserne til udelukkende at krydse banen ved hjælp af markerede og lovlige overgange. De findes over alt langs med banen, så der er ingen grund til at tage chancen, siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre.