LMB Etape 2

Etape 2

Nu skal etape 2 undersøges i detaljer

Sidst i februar 2020 vedtog Aarhus Byråd, hvilke forhold og linjeføringer der skal fokus på i den kommende undersøgelse af Letbanens etape 2.

Tilbage i maj 2018 besluttede Aarhus Byråd, at arbejdet med udvidelsen skulle undersøges trinvist, og at der forud for miljøvurderingen (VVM) skulle være en afklaringsfase. Der har blandt andet været debat om linjeføringen, og om det skal være en letbane eller en busbaseret løsning.

I idéfasen for etape 2 blev der peget på det såkaldte bus-rapid-transit (BRT) som alternativ til letbane. Denne løsninger kræver et trængselsfrit tracé ligesom Letbanen, men kører til gengæld ikke på skinner.

Aarhus Ø står først for

Mellem Aarhus H og Aarhus Ø er hovedforslaget en letbaneløsning, men også et busalternativ (blandt andet med førerløse busser) vil indgå i overvejelserne. Forslag og miljøvurdering for strækningen forventes at nå byrådssalen i medio 2020, hvorefter der er lagt op til offentlig debat. Den endelige beslutning om projektet bliver formentlig truffet i midten af 2021.

På strækningen mellem Lisbjergskolen og et nyt Parkér & Rejs-anlæg ved E45 skal alene et forslag med letbane undersøges. Her forventes miljøvurdering og projektforslag at nå til byrådet medio 2021 med henblik på en beslutning i 2022. Favrskov Kommune har besluttet at undersøge en busløsning på resten af strækningen fra Parkér & Rejs-anlægget videre mod Hinnerup.

Letbane til en ny Brabrand Station

Strækningen Spanien-Brabrand har også letbane som hovedforslag, men BRT-busser skal undersøges ud fra de samme kriterier. Byrådet har nu besluttet, at VVM-undersøgelsen skal fokusere på en linjeføring via Park Alle, Vester Alle og Thorvaldsensgade til Viborgvej og Ryhavevej, videre ad Edwin Rahrs Vej og Karen Blixens Boulevard, øst om City Vest og langs med Silkeborgvej, hvor strækningen vil ende ved en ny Brabrand Station.

Forslaget og miljøvurderingen forventes at være klar i slutningen af 2021, hvorefter byrådet efter planen kan træffe en endelig beslutning i 2022. Hvad angår Brabrand Station, vil forundersøgelsen formentlig være klar til, at byrådet kan vende den medio 2020. Den videre proces skal derefter afklares med Transportministeriet.

Uanset hvilken teknologi, det ender med på de forskellige strækninger, er det centrale i forslaget at vælge en bæredygtig løsning, der kører på el og har lav CO2-udledning ved både anlæg og drift. Derudover vægter tilgængelighed højt ved alle standsningssteder.