LMB Faerre Henvendelser

Langs med banen

Vinteren bød på færre henvendelser fra kunder

Som en ret ny spiller i den kollektive trafik tiltrækker Letbanen naturligt diverse spørgsmål fra Midttrafiks kunder. Ikke mindst i de perioder af 2019, hvor der var ustabil drift og manglende passagerinformation, landede mange henvendelser i indbakken.

Der er til gengæld sket et fald i antallet af henvendelser, når vi ser på tallene fra oktober 2019 og frem til februar i år. Oktober lå særligt højt med samlet 651 henvendelser som følge af de driftsudfordringer, der prægede måneden.

Allerede i november 2019 blev antallet af kundehenvendelser dog halveret, og det faldt yderligere i december og januar. Februar 2020 landede på 317 kundehenvendelser.

Udover antallet af henvendelser bliver det også opgjort, hvad den enkelte henvendelse drejer sig om. Her har spørgsmål og kommentarer primært knyttet sig til udgåede ture og nedbrud samt forsinkelser. Men henvendelserne vedrører for eksempel også stoppesteder og information om afgange. Den mest tydelige ændring i tallene er, at henvendelserne om udgåede ture og nedbrud faldt fra 472 i oktober til 199 i februar.

Ikke kun negative kommentarer

Det er ikke kun ris fra kunderne, der tikker ind i postkassen hos Midttrafik, men også gode forslag til, hvordan rejsen kan forbedres.

 For eksempel har Midttrafik fået en henvendelse fra en gravid kvinde, der ikke oplevede, at medpassagerer var behjælpelige med at give hende en siddeplads i et fyldt letbanetog, hvor hun var nervøs for at falde ved opbremsning. Hun ville derfor gerne have, at arealet til ældre og gangbesværede også inkluderede gravide. Efterfølgende er der sat folier op både uden på og inde i letbanetoget, så det tydeligt fremgår, hvor Flexarealet er, og hvem det er forbeholdt.

Andre roser letbaneførerne for at være opmærksomme og vente. En kunde, som var for længe om at skifte fra det ene til det andet letbanetog, takker for eksempel for, at letbaneføreren ventede med at sætte i gang, så hun alligevel nåede at komme med.  

Det er nyttigt, når Letbanens kunder tager sig tid til at komme med ris og ros, så kundeoplevelsen kan forbedres. Din kommentar er derfor meget velkommen via dette link.