Ulovlig færdsel

Af banen! Færdsel over spor er farligt

På trods af skiltning og sikre overgange i nærheden vælger mange fodgængere og cyklister at krydse letbanesporet, hvor det er farligt og ulovligt. Særligt i Hjortshøj og ved Aarhus Universitetshospital står det slemt til, forklarer Peter Morell, sikkerhedschef hos Aarhus Letbane.

Når Letbanen kører i Aarhus midtby, følger den færdselsreglerne. Her er der delt tracé mellem biler, busser, Letbanen, fodgængere og cyklister. Men så snart letbanetogene kører sydpå fra Aarhus H mod Odder, i nord har passeret Aarhus Universitetshospital og i det centrale Aarhus er kørt forbi Hjortholmsvej ved Østbanetorvet, gælder der andre regler – nemlig jernbanelovens. Den foreskriver, at det er ulovligt at krydse sporene, og det kan udløse bøder at bryde reglerne.

Alligevel har Aarhus Letbane igennem længere tid observeret, at reglerne ikke bliver overholdt. Sporene bliver flittigt krydset af både børnefamilier, barnevogne, cykler og motionsløbere. Det på trods af, at der er sat skilte op flere steder, og at der er sikre overgange tæt på – enten bro, tunnel eller fodgængerfelt. Det er især i Hjortshøj og ved Aarhus Universitetshospital, at letbanesporene flittigt bliver brugt som genvej, fortæller Peter Morell, sikkerhedschef hos Aarhus Letbane:

– Det er forbundet med stor fare at krydse sporet, og da almindelige mennesker ikke har uddannelse i at færdes på sporet, kan det få alvorlige konsekvenser. Der er flere steder dårlig oversigt, så det er svært at se, om der kommer tog, og da Letbanen kommer kørende med en fart på op til 100 kilometer i timen, samtidig med at den er støjsvag, er det svært at komme hurtigt væk.

Peter Morell forklarer, at Letbanens og underleverandørernes medarbejdere har gennemført et kursus i sikker færdsel ved sporene. Derudover har de genkendeligt sikkerhedstøj på, da letbaneføreren ikke kan spotte almindeligt tøj på afstand. Der er desuden meget klare regler for, hvornår man må arbejde eller opholde sig på skinnerne, selvom man har den rette uddannelse.

Trampestier og hjemmebyggede broer

Ved Kankbøllevej i Hjortshøj oplever Aarhus Letbane det største problem med ulovlig færdsel. Ud over selve krydsningen over letbanesporet går fodgængere ind over en mark, som er privat område. Det har endda resulteret i ødelæggelse af grundejerens afgrøder. Alligevel er det så populært at skyde genvej, at der er opstået deciderede stier.

– Hvis man stiller sig derop i en times tid, er der nok tre-fire stykker, som passerer. Vi har sat skilte op, men det respekteres ikke, og nu overvejer vi at sætte hegn op, siger Peter Morell.

Også krydsning af sporet ved Aarhus Universitetshospitals nordside udgør et alvorligt sikkerhedsproblem. Man skal gå få hundrede meter for at komme uden om sporene og hen til perronen, men flere har set deres snit til at slå genvej ved at passere et grøfteområde.

– Her har nogen endda bygget en bro ud af træ, som har gjort, at man kunne passere grøfteområdet uden at få våde fødder. Den har vi fjernet, da den lå på privat grund, og da det er farligt ikke at følge den anviste vej til perronen.

Foruden i Hjortshøj og ved Aarhus Universitetshospital har Aarhus Letbane også observeret ulovlig færdsel over sporene ved Mørke Station og Nye Station. Nogle steder er der sat hegn op mellem de to perroner, hvor Aarhus Letbane har observeret folk kravle over hegnet.

– Det er enormt farligt, for det er altså 50 ton letbanetog, som kommer farende, og som ikke bare kan bremse hurtigt, siger Peter Morell, og hans vigtigste budskab er:

– Lad være med at krydse sporene ud over ved de anviste overgange. Det er farligt, og det er forbudt.

 

 

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.