Vidste Du Beskaaret

Nyhedsbrev #40

Vidste du...

Samfundsøkonomien har lidt under corona og skal op i gear igen – det vil Aarhus Letbane bidrage til. Derfor er der sat skub i projekter, som ellers først skulle i gang på et senere tidspunkt.

I denne udgave af ’Vidste du…’ kan du læse mere om de fremrykkede investeringer og nogle af de konkrete projekter.

At Letbanen har fremrykket millioninvesteringer?

At der er nye signalklokker i Lystrup?

At det er slut med seks usikrede overkørsler mod Odder?

At udvalgte stationer mod Grenaa forskønnes?

 

… at Letbanen har fremrykket millioninvesteringer?

Under corona har Aarhus Letbanes bestyrelse valgt at fremrykke investeringer for cirka 20 millioner kroner for at understøtte det lokale erhvervsliv. Der var ellers tale om projekter, som ville have spredt sig mere ud over de kommende år. Nu endte det med at blive et ekstraordinært forår i Danmark, og det giver derfor god mening med en samlet indsats.

Tilsammen vil forbedringerne give fordele i forhold til driftsstabilitet, vedligeholdelse samt sikkerhed på og ved Letbanen. Samtidig imødekommer tiltagene ønsker fra lokalområderne.

… at der er nye signalklokker i Lystrup?

Lystrup Station er et vigtigt knudepunkt mellem strækningen mod Grenaa og strækningen i det indre Aarhus. Derfor har Aarhus Letbane valgt at modernisere det gamle anlæg på Lystrupvej med nye elektroniske signalklokker, hvilket også har været et ønske fra lokalområdet.

De elektroniske signalklokker er vigtige for sikkerheden ved overkørslen på stationen – særligt for bløde trafikanter – og lever naturligvis op til lydkravene. Derudover kan de moderne klokker retningsbestemmes, hvilket minimerer gener for naboerne.  

De nye signalklokker blev installeret i Lystrup i udgangen af juli.

... at det er slut med seks usikrede overkørsler mod Odder?

Ved usikrede overkørsler er der hverken automatiske bomme eller advarselsanlæg med blink og klokke. De kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, og derfor bliver de nu nedlagt.

Det vil betyde en forbedring af sikkerheden og er et af de fremrykkede projekter, som Aarhus Letbane har igangsat under corona-krisen.

På Odderstrækningen er der 11 usikrede overkørsler. Aarhus Letbane har udvalgt seks af dem, som enten skal nedlægges eller opgraderes, hvis det ikke er muligt at nedlægge dem. At nedlægge en overkørsel kan resultere i ændringer for lokalområdets beboere, naboer og trafikanter og kræver derfor et grundigt forarbejde.

Aarhus Letbane har undersøgt ejerforholdene ved de udvalgte overkørsler og mulige løsninger. Grundejere vil blive kontaktet i løbet af efteråret.

… at udvalgte stationer mod Grenaa forskønnes?

Som led i investeringerne er der afsat en mindre pulje til at forskønne langs strækningen mod Grenaa. Modsat den indre strækning i Aarhus midtby, hvor alt er nyt, overtog Aarhus Letbane strækningen mod Grenaa, som den var, og den har mange år på bagen.

Aarhus Letbane har nu identificeret de elementer, der skal optimeres på udvalgte stationer. Det drejer sig om mindre opgaver som oprydning, flytning af genstande, som står på en uhensigtsmæssig måde, og et generelt løft af stationerne. På stationerne i Lystrup og Ryomgård bliver der for eksempel sat læskærme op, så passagerer kan stå i læ og tørvejr, hvis det regner og blæser.

Aarhus Letbane har indgået aftale med en entreprenør i august, og forbedringstiltagene forventes at være færdige inden udgangen af 2020.