Mod Odder Aug2018

Driftsstatistik juli 2020

Rekordhøj pålidelighed på alle strækninger

Samlet set fortsat målopfyldelse på både pålidelighed og rettidighed i juli måned

Pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) endte samlet set på 99,8 procent og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) på 95,9 procent. År-til-dato er tallene hhv. 98,9 og 96,9 procent.

Hos Letbanen vægtes pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen således ud:

Indre strækning
Juli måned nåede den hidtidig højest pålidelighed på den indre strækning med 99,9 procent. På rettidigheden var der et mindre fald til 98,9 procent.

Odderbanen
På Odderbanen nåede pålideligheden ligeledes det højeste niveau i år på 99,9 procent. Rettidigheden er også steget med 0,6 procentpoint til 98,0 procent.

Grenaabanen
På Grenaabanen er pålideligheden steget til 99,6 procent. Rettidigheden er til gengæld faldet til 89,3 procent.

Det mærkbare fald på 4,1 procentpoint skyldes, at den nye køreplan, der trådte i kraft 28. juni 2020, har indregnet det planlagte hastighedsopgraderingsprojekt fra Banedanmark mellem Ryomgård og Grenaa til 100 km/t. Projektet er desværre ikke blevet færdigt til den forventede tid.

Indtil hastighedsopgraderingen træder i kraft vil det give nogle forsinkelser på strækningen. Fejl på overkørsler og sporskifter i Lystrup er desuden medvirkende årsager til forsinkelserne.

 

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

Banedanmark opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.banedanmark.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kunderettidigheden på S-banen er 92,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2020, er 91,6 procent.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,3 % 98,6 % 98,5 % 98,9 %
Februar 99,2 % 97,6 % 96,9 % 98,1 %
Marts 98,8 % 97,7 % 97,3 % 98,1 %
April 99,4 % 99,5 % 98,0 % 99,1 %
Maj 99,2 % 98,8 % 97,9 % 98,8 %
Juni 99,5 % 99,0 % 99,0 % 99,2 %
Juli 99,9 % 99,9 % 99,6 % 99,8 %
År til dato 99,3 % 98,7 % 98,2 % 98,9 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,1 % 95,5 % 92,4 % 96,2 %
Februar 99,2 % 96,1 % 91,6 % 96,2 %
Marts 98,9 % 97,6 % 95,8 % 97,8 %
April 99,6 % 98,1 % 95,9 % 98,2 %
Maj 99,2 % 97,8 % 92,3 % 96,9 %
Juni 99,4 % 97,4 % 93,4 % 97,1 %
Juli 98,9 % 98,0 % 89,3 % 95,9 %
År til dato 99,2 % 97,2 % 92,8 % 96,9 %