Drift Status 24Maj

Driftsstatistik juni 2020

Højeste pålidelighed i driften til dato med 99,2 procent

Driftsopgørelsen for juni viser samlet set målopfyldelse for både pålideligheden og rettidigheden.

Pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) endte samlet set på 99,2 procent og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) på 97,1 procent. År-til-dato er tallene hhv. 98,7 og 97,0 procent.

Hos Letbanen vægtes pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen således ud:

Indre strækning
Tallene for indre strækning er fortsat stabile med mindre stigninger til hhv. 99,5 procent på pålidelighed og 99,4 procent på rettidighed.

Odderbanen
På Odderbanen er pålideligheden steget marginalt med 0,2 procentpoint til 99,0 procent. Rettidigheden er faldet marginalt med 0,4 procentpoint til 97,4 procent, hvilket hovedsageligt skyldes eksterne forhold i form af bilkollision og fejl ved lyssignalet ved Mindet. Begge tal ligger fortsat pænt over målet på 95 procent.

Grenaabanen
På Grenaabanen er pålideligheden på årets hidtil højeste niveau med 99,0 procent. Rettidigheden er på 93,4 procent og opfylder således ikke målet på 95 procent. Den lavere rettidighed skyldes hovedsageligt tekniske fejl ved overkørsler og lyssignalet ved Mindet. Grenaabanen er med sine meget lange, enkeltsporede strækninger særligt sårbar over for sådanne eksterne forhold

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

Banedanmark opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.banedanmark.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kunderettidigheden på S-banen er 92,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2020, er 91,6 procent.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Februar 99,2 % 97,6 % 96,9 % 98,1 %
Marts 98,8 % 97,7 % 97,3 % 98,1 %
April 99,4 % 99,5 % 98,0 % 99,1 %
Maj 99,2 % 98,8 % 97,9 % 98,8 %
Juni 99,5 % 99,0 % 99,0 % 99,2 %
År til dato 99,3 % 98,5 % 98,0 % 98,7 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,1 % 95,5 % 92,4 % 96,2 %
Februar 99,2 % 96,1 % 91,6 % 96,2 %
Marts 98,9 % 97,6 % 95,8 % 97,8 %
April 99,6 % 98,1 % 95,9 % 98,2 %
Maj 99,2 % 97,8 % 92,3 % 96,9 %
Juni 99,4 % 97,4 % 93,4 % 97,1 %
År til dato 99,2 % 97,0 % 93,4 % 97,0 %