36LMB 50Kr

Driftsstatistik maj 2020

Driften på Letbanen stadig fornuftig

Driftsopgørelsen for maj viser samlet set målopfyldelse for både pålideligheden og rettidigheden.

Pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) endte samlet set på 98,8 procent og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) på 96,9 procent. År-til-dato er tallene hhv. 98,6 og 97,0 procent.

På grund af coronavirus/COVID-19 blev det besluttet at køre efter søndagskøreplan fra mandag 16. marts til og med tirsdag 13. april 2020, hvilket har betydet færre passagerer i marts og april. Siden 14. april 2020 har Letbanen kørt efter den normale køreplan.

Opdelt på strækninger ser udviklingen således ud:

Grenaabanen
På Grenaabanen er pålideligheden fortsat stabil med 97,9 procent. Rettidigheden er dog faldet til 92,3 procent og opfylder således ikke målet på 95 %. Den lavere rettidighed skyldes dog hovedsageligt eksterne forhold som personpåkørsel og bilkollisioner. Grenaabanen er med sine meget lange, enkeltsporede strækninger særligt sårbar over for sådanne eksterne forhold

Odderbanen
På Odderbanen er pålideligheden faldet marginalt med 0,7 procentpoint til 98,8 procent. Også rettidigheden er faldet marginalt med 0,3 procentpoint til 97,8 procent, hvilket hovedsageligt skyldes eksterne forhold i form af bilkollisionerne 22. maj 2020. Begge tal ligger dog fortsat pænt over målet på 95 procent.

Indre strækning
Tallene for indre strækning er fortsat stabile med 99,2 procent på pålidelighed og 99,2 procent på rettidighed.

Hos Letbanen vægtes pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Når du rejser med Letbanen
Over de næste måneder bliver mere og mere af samfundet normaliseret. Det betyder forhåbentlig flere passagerer i Letbanen, og derfor har Midttrafik opdateret retningslinjerne for at rejse med den kollektive trafik i Region Midtjylland. For Letbanens vedkommende er det maksimale antal passagerer fastsat til 128 pladser i Variobahn og i Tangoen 150 pladser. Se mere på Midttrafiks hjemmeside.

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

Banedanmark opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.banedanmark.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kunderettidigheden på S-banen er 92,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2020, er 91,6 procent.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,3 % 98,6 % 98,5 % 98,9 %
Februar 99,2 % 97,6 % 96,9 % 98,1 %
Marts 98,8 % 97,7 % 97,3 % 98,1 %
April 99,4 % 99,5 % 98,0 % 99,1 %
Maj 99,2 % 98,8 % 97,9 % 98,8 %
År til dato 99,2 % 98,4 % 97,8 % 98,6 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,1 % 95,5 % 92,4 % 96,2 %
Februar 99,2 % 96,1 % 91,6 % 96,2 %
Marts 98,9 % 97,6 % 95,8 % 97,8 %
April 99,6 % 98,1 % 95,9 % 98,2 %
Maj 99,2 % 97,8 % 92,3 % 96,9 %
År til dato 99,2 % 96,9 % 93,4 % 97,0 %