Aarhus H Passagerer Med Mundbind

Driftsstatistik november 2020

Driften på Letbanen lever op til målene

Letbanen kører fortsat med målopfyldelse på pålideligheden på alle strækninger - dog med et fald i forhold til oktober. Rettidigheden er til gengæld igen over målet på 95 procent.

Den samlede opgørelse for pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) landende i november på 97,2 procent. Rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) endte på 95,2 procent. År-til-dato er tallene henholdsvis 98,7 og 96,2 procent. Grenaabanens rettidighed ligger fortsat under niveauet for de to andre baner.

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen for november sådan ud:

Indre strækning
Den indre strækning kører stabilt og ligger et godt stykke over målopfyldelse på 95 procent på begge mål. I november faldt pålideligheden dog til 98,1 procent og rettidigheden til 97,0 procent.

Hovedårsagerne til driftsforstyrrelserne er fejl på letbanesignaler og mangel på klargjorte letbanetog ved driftsstart, bl.a. på grund af mange skader som følge af påkørsler af rådyr.

Odderbanen
Odderbanen kører ligeledes stabilt med målopfyldelse på begge mål. Efter en længere periode med en pålidelighed på over 99 procent faldt den i november til 97,9 procent. Rettidigheden faldt ligeledes fra 99,0 procent i oktober til 97,4 procent i november.

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger er fejl på sikringsanlæg, overkørsler og letbanetog. Derudover har der været nedbrud på det arbejdskøretøj, der skulle påføre glycerin på køreledningerne.

Grenaabanen
Pålideligheden på Grenaabanen er faldet til 95,2 procent. Rettidigheden er til gengæld steget til 90,3 procent. Det er en positiv effekt af, at hastigheden nu er sat op til 100 km i timen mellem Ryomgård og Grenaa.

Årsagerne til driftsforstyrrelserne på Grenaabanen er fejl på overkørsler, fejl på letbanetog og nedbrud på de arbejdskøretøjer, der skulle påføre glycerin på køreledningerne. Derudover har der været mangel på klargjorte letbanetog ved driftsstart, bl.a. på grund af mange skader som følge af påkørsler af rådyr. 

Strækningen vedbliver at være den mest sårbare, bla. på grund af sin længde samtidig med, at den er enkeltsporet.

 Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

Banedanmark opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.banedanmark.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kunderettidigheden på S-banen er 92,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2020, er 91,6 procent.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,3 % 98,6 % 98,5 % 98,9 %
Februar 99,2 % 97,6 % 96,9 % 98,1 %
Marts 98,8 % 97,7 % 97,3 % 98,1 %
April 99,4 % 99,5 % 98,0 % 99,1 %
Maj 99,2 % 98,8 % 97,9 % 98,8 %
Juni 99,5 % 99,0 % 99,0 % 99,2 %
Juli 99,9 % 99,9 % 99,6 % 99,8 %
August 99,3 % 99,7 % 99,1 % 99,4 %
September 99,2 % 99,4 % 98,2 % 99,0 %
Oktober 98,8 % 99,6 % 97,3 % 98,5 %
November 98,1 % 97,9 % 95,2 % 97,2 %
År til dato 99,1 % 98,9 % 97,9 % 98,7 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,1 % 95,5 % 92,4 % 96,2 %
Februar 99,2 % 96,1 % 91,6 % 96,2 %
Marts 98,9 % 97,6 % 95,8 % 97,8 %
April 99,6 % 98,1 % 95,9 % 98,2 %
Maj 99,2 % 97,8 % 92,3 % 96,9 %
Juni 99,4 % 97,4 % 93,4 % 97,1 %
Juli 98,9 % 98,0 % 89,3 % 95,9 %
August 97,5 % 99,0 % 88,6 % 95,4 %
September 98,4 % 98,7 % 87,7 % 95,4 %
Oktober 98,0 % 99,0 % 86,3 % 94,8 %
November 97,0 % 97,4 % 90,3 % 95,2 %
År til dato 98,6 % 97,6 % 91,0 % 96,2 %