Drift 2018

Driftsstatistik oktober 2020

Letbanen kører stadig stabilt

Driftsopgørelsen for oktober viser, at Letbanen igen ligger et godt stykke over målopfyldelse på pålideligheden på alle strækninger. Rettidigheden har til gengæld taget et dyk til lige under 95 procent.

Den samlede opgørelse for pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) endte på 98,5 procent og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) på 94,8 procent. År-til-dato er tallene henholdsvis 98,9 og 96,4 procent.

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog. Vi har lavet nogle småjusteringer i måden driftsstatistikkerne nu opgøres på. Det har ingen betydning for den samlede drift, men det kan give små forskydninger i opgørelserne på de enkelte baner.

Opdelt på strækninger ser udviklingen for oktober sådan ud:

Indre strækning
Den indre strækning kører fortsat stabilt med en høj pålidelighed på 98,8 procent og en rettidighed på 98,0 procent. Tallene er dog en smule lavere end tidligere, hvilket skyldes den nye måde at opgøre driftsstatistikken på.
Andre årsager til driftsforstyrrelser er manglende letbanekøretøjer, fejl på overkørsler og en personpåkørsel ved Skødstrup, hvor forsinkelserne spreder sig til den indre strækning.

Odderbanen
Odderbanen kører fortsat med en meget høj pålidelighed på 99,6 procent og en rettidighed på 99,0 procent. Hovedårsagen til de få forsinkelser og aflysninger er mangel på klargjorte letbanekøretøjer.

Grenaabanen
Pålideligheden på Grenaabanen er faldet lidt til 97,3 procent. Rettidigheden er faldet til 86,3 procent, hvilket især skyldes den manglende hastighedsopgradering mellem Ryomgård og Grenaa.

Godkendelsen til at køre op til 100 km/t på strækningen er nu på plads, og Letbanetogene har siden 2. november 2020 sat hastigheden op. Vi forventer derfor, at det fremover vil betyde færre forsinkelser på Grenaabanen.

Planlagt vedligehold på overkørsel, manglende letbanekøretøjer, personpåkørsel ved Skødstrup og påkørsel af rådyr er desuden medvirkende årsager til driftsforstyrrelserne.

Strækningen vedbliver at være den mest sårbare, bla. på grund af sin længde samtidig med, at den er enkeltsporet.

 Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

Banedanmark opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.banedanmark.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kunderettidigheden på S-banen er 92,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2020, er 91,6 procent.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,3 % 98,6 % 98,5 % 98,9 %
Februar 99,2 % 97,6 % 96,9 % 98,1 %
Marts 98,8 % 97,7 % 97,3 % 98,1 %
April 99,4 % 99,5 % 98,0 % 99,1 %
Maj 99,2 % 98,8 % 97,9 % 98,8 %
Juni 99,5 % 99,0 % 99,0 % 99,2 %
Juli 99,9 % 99,9 % 99,6 % 99,8 %
August 99,3 % 99,7 % 99,1 % 99,4 %
September 99,2 % 99,4 % 98,2 % 99,0 %
Oktober 98,8 % 99,6 % 97,3 % 98,5 %
År til dato 99,2 % 98,9 % 98,2 % 98,9 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 99,1 % 95,5 % 92,4 % 96,2 %
Februar 99,2 % 96,1 % 91,6 % 96,2 %
Marts 98,9 % 97,6 % 95,8 % 97,8 %
April 99,6 % 98,1 % 95,9 % 98,2 %
Maj 99,2 % 97,8 % 92,3 % 96,9 %
Juni 99,4 % 97,4 % 93,4 % 97,1 %
Juli 98,9 % 98,0 % 89,3 % 95,9 %
August 97,5 % 99,0 % 88,6 % 95,4 %
September 98,4 % 98,7 % 87,7 % 95,4 %
Oktober 98,0 % 99,0 % 86,3 % 94,8 %
År til dato 98,8 % 97,6 % 91,1 % 96,4 %