Driftsstatus 2Maj 2019

Fremrykning af investeringer

Som følge af COVID-19 igangsætter Letbanen investeringer

Aarhus Letbanes bestyrelse har valgt at fremrykke investeringer for ca. 20 mio. kr. for at igangsætte investeringer, der kan understøtte det lokale erhvervsliv i forbindelse med COVID-19 krisen.

Bestyrelsen har valgt en række gode projekter, der udover sine kerneformål vil støtte en bred vifte af leverandører i lokalområdet og i Danmark.

Tilsammen vil projekterne have en betydelig positiv effekt på driftsstabiliteten, på sikkerheden på og ved letbanen, på vedligeholdelsesomkostningerne, og de vil desuden opfylde diverse ønsker fra lokalområderne.

En ikke-udtømmende liste over projekter:

  • Nedlæggelse af visse usikrede overkørsler på Odderbanen
  • Fjernelse af isolerklæbestød på hele banen
  • Nyt sporskifte i Lystrups stations sydlige ende
  • Etablering af udsugning ved drejebænken på værkstedet
  • Ombygning af tog-vaskemaskine
  • Opgradering af hegn mellem banen og naboer
  • Begrønne udvalgte omformer stationer
  • Mere effektiv opdeling af kørestrømsanlægget i flere sektioner
  • Automatisering af døgnrapporter for forbedret styring og kommunikation 

"Der er tale om tiltag, som vi under normale forhold ville have spredt lidt mere ud, men dels så er der jo behov for, at alle gør deres til at holde Danmark økonomisk i gang her under Corona-krisen, og især selvfølgelig på den helt korte bane, og dels så er der altså tale om gode projekter med en selvstændig berettigelse", udtaler Bestyrelsesformand Steen Stavnsbo.

"Et eksempel fra listen er et nyt sporskifte i sydenden af Lystrup station. Det har været et ønske siden åbningen af Grenaabanen, da togene fra Aarhus af hhv. den gamle og den nye bane ofte må vente på hinanden, hvis det ene tog er forsinket. Vi kan med et ekstra sporskifte undgå mange forsinkelser", fortæller adm. direktør Michael Borre.

Finansieringen sker inden for Letbanens nuværende rammer hos Kommunekredit. Aarhus Letbane forventer på trods af de nævnte fremrykkede investeringer fortsat at kunne holde sine godkendte driftsbudgetter for 2021, og at tiltagene også på den korte bane tjenes ind i form af effektiviseringer af vedligehold af tog og infrastruktur, samt øget sikkerhed og driftsstabilitet.

Regionsrådsformand Anders Kühnau udtaler: "Det er glædeligt, at Letbanen er med til at vise samfundssind i en tid, hvor erhvervslivet er hårdt presset. Samtidigt er der tale om fremrykning af investeringer, der sikrer en bedre drift til gavn for passagerne på hele banen, og som ikke får indflydelse på de anlægsprojekter, der i øvrigt er undervejs i forhold til bl.a. at sikre halvtimesdrift på Grenaabanen".

Kontakt adm. direktør Michael Borre på mib@aarhusletbane.dk.