Første afgang fra Risskov Strandpark

Risskov Strandpark

Indvielse af nyt letbanestop i Risskov

Den røde løber var rullet ud, og der blev holdt taler og serveret kransekage, da det nye letbanestop, Risskov Strandpark, blev indviet mandag den 14. september 2020.

Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek klippede snoren og indviede letbanestoppet sammen med adm. direktør for Aarhus Letbane, Michael Borre, og KPC' udviklingsdirektør Henrik Hoffmann.

Det nye letbanestop skal betjene områdets nuværende beboere og gøre den offentlige trafik lettere tilgængelig for de kommende beboere i det nye boligområde Bindesbøll Byen. KPC er bygherre på projektet og i gang med at bygge 1.200 boliger på arealet, hvor det gamle Psykiatriske Hospital lå.

"Det nye letbanestop er et resultat af et tæt samarbejde mellem parterne, og det glæder mig, at vi derved forbedrer servicen for passagerne. Ikke kun det nye byområde bliver tilgængeligt, men også strandparken i Risskov”, udtaler Michael Borre, adm. direktør for Aarhus Letbane.

Umiddelbart efter indvielsen ankom letbanetoget og tog de første passagerer med.

 

 

 

 

Se billeder fra indvielsen

Aarhus Letbanes adm. direktoer Michael Borre og raadmand i Teknik og Miljoe, Bünyamin Simsek holdt begge en taleRaadmand i Teknik og Miljoe, Bunyamin Simsek, klipper snorenDer var opbakning til det nye letbanestopDer blev taget godt imod letbanetoget