Fejring 12Maj

Drift

Ismateriel beskadiget

Som tidligere annonceret har Aarhus Letbane indkøbt to systemer til forebyggelse af is på køreledningerne ved hjælp af påføring af glycerin.

Det ene udstyr leveres af Aarsleff Rail og er testet og næsten helt klar til drift. Udstyret er ikke endeligt overdraget til Aarhus Letbane, da en funktion der gør, at udstyret kan benyttes uden en afbrydelse af kørestrømmen endnu ikke er færdigt.

Udstyret fungerer dog med afbrydelse af kørestrømmen, og i den kapacitet var udstyret natten til onsdag den 26. februar sat til at påføre glycerin mellem Hjortshøj og Grenaa. Når der arbejdes under en kørestrømsafbrydelse, skal der af sikkerhedshensyn også laves såkaldt arbejdsjording. Desværre skete der det uheldige, at Aarsleff Rail kørte ind i arbejdsjordingen, som de havde glemt at flytte, og derved ødelagde strømaftageren, hvor børsterne er monteret.

Det andet udstyr fra REBS i Tyskland er leveret og ved at blive tilpasset, så det kan monteres på et arbejdskøretøj. Dette arbejde pågår.

Indtil udstyret er blevet repareret, der er pt. ingen tidsplan, vil der ikke kunne påføres glycerin. Der vil derfor udelukkende blive kørt iskørsel, når der er udsigt til frostgrader.

Natten til torsdag den 27. februar 2020 vil der blive kørt iskørsel på Odderbanen, men på Grenaabanen vil det ikke være muligt på grund af det igangværende sporarbejde. For at sikre at morgentrafikken kan gennemføres, er der på både Grenaabanen og Odderbanen bestilt et beredskab af erstatningsbusser, der indsættes, hvis togene ikke kan køre pga. is på køreledningerne.

Aarhus Letbane beklager de evt. gener denne fejl giver vores kunder.

Rejsende anbefales at tjekke Rejseplanen og Midttrafiks hjemmeside torsdag morgen.