Nyhed Passagertal 2019 Web

Letbanens passagertal er stigende

Især Grenaabanen har vist en kraftig fremgang

Midttrafiks tællinger for fjerde kvartal viser en væsentlig stigning i passagertallet mod Grenaa i forhold til tidligere.

Cirka 4.600 kunder har rejst med Letbanen på en hverdag i årets sidste kvartal. Tilbage i 2016 blev der talt cirka 4.000 kunder på en hverdag i Desirotoget.

Mere stabil drift og en samlet rettidighed på hele strækningen i december på 98,1 % har medført kundefremgang på Letbanens strækning mellem Aarhus H og Grenaa. På en gennemsnitlig hverdag rejser der cirka 18.500 kunder på den samlede strækning. Mens passagertallet for L2 mod Odder og indre strækning Aarhus-Lystrup ligger nogenlunde stabilt gennem efterårsmånederne, er der i fjerde kvartal registreret en betydelig vækst på L1 mod Grenaa.

Her har 4.600 kunder rejst med Letbanen mod Grenaa på en hverdag. Til sammenligning rejste der 3.700 kunder i tredje kvartal. Sammenligner man med passagertal fra 2016, hvor DSB kørte Desirotoget, er passagertallet steget med 600 kunder på en hverdag.

Midttrafik glæder sig over kundefremgangen og forventer stigende passagertal i 2020 på den samlede strækning. Ole Sørensen, planchef ved Midttrafik udtaler: ”Vi er glade for, at mere stabil drift og bedre rettidighed får flere kunder til at tage Letbanen. Med den nuværende udvikling i passagertal forventer vi mellem 5,2-5,5 mio. passagerer i 2020.”

Også i letbaneselskabet er der tilfredshed at spore: ”Det er tilfredsstillende, at der er sket en væsentlig stigning i passagertallene på Grenaabanen, hvilket viser, at arbejdet med at skabe et mere stabilt og bedre produkt ser ud til at have givet en positiv effekt. Letbanen arbejder hver dag på at sikre et attraktivt produkt med høj pålidelighed og rettidighed til glæde for passagererne, og vi bevæger os i den rigtige retning”, udtaler direktør Michael Borre.

Det samlede passagertal for 2019 er opgjort til 4,45 mio. I fjerde kvartal hvor der både er efterårsferie og juleferie, var det samlede passagertal cirka 1,36 mio. mod cirka 1,2 mio. i tredje kvartal.

Udviklingen i passagertal opgjort på månedsbasis ved opregning af rejsekortdata: