Test Grenaa Januar

Sikkerhed ved jernbaneoverkørsler

Toget kan ikke nå at stoppe, men det kan du

Tre gange om ugen er der nogen, der er tæt på at blive ramt af et tog i en jernbaneoverkørsel. Nu har transportminister Benny Engelbrecht sat gang i en landsdækkende kampagne, der skal mindske antallet af ulykker og farlige situationer ved jernbaneoverkørsler.

"Jeg har set mange mennesker være tæt på at dø, uden at jeg kunne gøre noget". Sådan siger lokomotivfører Hans i en ny landsdækkende kampagnefilm, der skal få flere trafikanter til at være opmærksomme og følge reglerne, når de passerer en jernbaneoverkøsel.

I løbet af de seneste ti år er 27 mennesker blevet dræbt i jernbaneoverkørsler. Tre gange om ugen er et tog eller en letbane lige ved at ramme et køretøj eller en person i en overkørsel.

En meget stor del af ulykkerne sker, fordi trafikanterne er uopmærksomme, ikke ser sig for, eller bliver utålmodige og kører uden om bommene, selv om de stadig er nede.

Den landsdækkende kampagne om sikkerhed ved jernbaneoverkørsler er blevet til på initiativ af transportministeren og er udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med Banedanmark.

Aarhus Letbane er meget glade for kampagnen, som tager fat om et alvorligt problem. "Jeg hilser kampagnen velkommen, da det har vist sig, at det er nødvendigt at italesætte disse problemer. Vi har alt for mange tilfælde af trafikanter, som ikke respekterer de regler, der findes om passage af letbanespor – både på steder, hvor det under visse betingelser er lovligt, og hvor det bestemt ikke er lovligt.

Jeg vil være rigtig ked af det, hvis der er mennesker, der bliver slået ihjel, alene fordi de ikke respekterer reglerne og bruger almindelig sund fornuft" siger sikkerhedschef hos Aarhus Letbane, Peter Morell.

Læs pressemeddelse.

Læs mere om kampagnen hos Rådet for Sikker Trafik.

Læs mere om, hvordan du skal krydse jernbanen.

Læse mere om baggrunden for kampagnen.