Skinne1

Vedligehold

Justering og slibning af spor på Grenaabanen

Banedanmark, der ejer Grenaabanen, foretog i 2017 en sporombygning på Grenaabanen. Som følge af dette, skal der nu foretages en planmæssig efterjustering af spor og skinneslibning.

På vegne af Banedanmark styrer Aarhus Letbane i sin egenskab af infrastrukturforvalter det arbejde som Aarsleff Rail nu udfører, og der udføres samtidig andet vedligeholdelsesarbejde af sporet for at optimere indsatsen.

Støj om natten – varsling af naboer til Letbanen

Sporarbejdet består af mange samtidige aktiviteter, som må forventes at medføre støj for de nærmeste naboer. Speciel i Hornslet, Ryomgård, Kolind og Trustrup vil der om natten være perioder med støj i forbindelse med skinneslibning, nedramning af betonpæle samt af- og pålæsning af skærver.

For at genere driften og naboerne til banen mindst muligt, er arbejdet opdelt i to faser og foregår for det meste om aftenen og om natten.

Første fase er på strækningen mellem Østbanetorvet og Ryomgård

Der udføres sporarbejde på strækningen fra Østbanetorvet til Ryomgård i perioden søndag d. 23. februar til og med søndag d. 1. marts. Her foregår arbejdet i hele perioden om aftenen og natten i tidsrummet fra ca. kl. 20.00 til 05.30.

Anden fase er på strækningen mellem Ryomgård og Grenaa

På strækningen Ryomgård – Trustrup – Grenaa foregår arbejdet gennem to lukkede weekender og ellers om aftenen og natten. Det sker i perioden søndag d. 1. marts til søndag 15. marts. Der arbejdes om aftenen og om natten i tidsrummet 20.00 til 05.00. I weekenderne vil der dog være total spærring på hele strækningen fra fredag ca. kl. 20.00 til mandag morgen kl. 05.00.

Samtidig påbegyndes ombygningen af Trustrup station i perioden søndag d. 23. februar til søndag d. 1. marts. Der arbejdes om natten i tidsrummet 01.00 til 05.00.

”Arbejdet kan desværre ikke udføres uden at berøre driften”, udtaler Letbanens direktør Michael Borre, ”og selvom det ganske vist er i en kort periode og i yderpunkterne af køreplanen, så beklager vi forstyrrelsen og den reducerede service det medfører i perioden”.

Midttrafik vil desuden før arbejdet startes op udsende oplysninger om ændringer i køreplanen, herunder oplysninger om alternative transportmuligheder.