Letbanetog Web

Krydsningsspor ved Trustrup Station

Forventet ibrugtagning ultimo første kvartal 2022

Aarhus Letbane har haft en forventning om, at krydsningssporet ved Trustrup station ville kunne blive ibrugtaget ultimo 2020, men projektet er forsinket, især pga. Corona.

Krydsningssporet er en af forudsætningerne for, at der kan køre to tog i timen mellem Grenaa og Ryomgård.

Leverandøren, ASAL, har fremsendt en tidsplan, der viser, at Trustrup nu først kan forventes åbnet i første kvartal 2022. Det er en ibrugtagning ca. 15 måneder senere end tidligere indikeret.

Det er selvfølgelig meget frustrerende men skyldes især Corona-krisen og forsinkelser med projektering, produktion og leverancer af komponenter og materiel til projektet, samt en række nye og yderligere forudsætninger og krav fra ASAL omkring produktion, test og installation, som adskiller sig markant fra tidligere projekter.

Helt oprindeligt var forventningen af krydsningsstationen ville stå klar, når Grenaabanen åbnede. Tidligt under anlægsfasen var projektet i Trustrup en option til Turn Key-kontrakten med ASAL-konsortiet men blev ikke indløst inden sit udløb medio 2016 på grund af manglende bevilling.

Flere efterfølgende forsøg på at lave en ny aftale med ASAL strandede på grund af store uenigheder om en ny og meget højere pris, om tidsplanen og øgede krav fra ASAL, samt et fokus på at få idriftsat Grenaabanen hurtigst muligt uden yderligere forsinkelser.

Kort tid efter underskrift af de endelige aftaler primo 2020 blev det meste af verden ramt af restriktioner pga. covid-19, således også de italienske medarbejdere, der skulle bidrage med bl.a. projektering af projektet og som også skulle rejse til Danmark. Desuden er produktionen af kritiske leverancer til projektet i USA nu også stærkt påvirkede af Corona-krisen og af pres fra konkurrerende større projekter i andre lande.

Aarhus Letbane er i dialog med ASAL omkring denne nye tidsplan med det sigte at finde en måde at fremrykke ibrugtagningen på. Dette arbejde foregår for øjeblikket, men det er selvsagt usikkert, om det kan lykkes.

Kontakt adm. direktør Michael Borre på mib@aarhusletbane.dk.