Langs Med Banen Odder

Odder station

Byttehandel og byudvikling på vej

Det er ikke hver dag, der er byttehandler i denne størrelse: Aarhus Letbane ejer arealerne på Odder Station, og der er forhandlinger i gang om at overdrage stationen til Odder Kommune, mod at Letbanen overtager arealer på Rude Havvej i udkanten af Odder.

På nuværende tidspunkt bliver Odder Station, som er en endestation, brugt til, at letbanetogene kan holde parkeret, og letbaneførerne har opholdsrum. Til begge dele er der dog ikke tilstrækkelige forhold, og Aarhus Letbane ønsker derfor at anlægge nye faciliteter på Rude Havvej. Det vil også kunne give plads til, at Odder Kommune kan inddrage stationsområdet i deres byudviklingsplan.

– Sagen skal drøftes på et byrådsmøde i april, hvorefter vi forventer at kunne gennemføre et skifte. Vi er allerede langt i processen, og hvis alle parter ønsker at realisere byttehandlen, vil det formentlig kunne ske i januar 2022, siger Henning Haahr, kommunaldirektør i Odder Kommune.

Ønsker at binde Odder sammen
Arealet ved stationen inkluderer både remisen og selve stationsarealet. Det er endnu ikke besluttet, hvad der konkret skal ske, men byrådet har ytret, at arealet passer godt ind i byens udviklingsplan, fortæller Henning Haahr:

– Remisen kunne meget vel blive brugt til at skabe noget kreativt og kulturelt, hvor der også bliver plads til boliger. På den ene side har vi Vita Park, hvor det gamle sygehus er omdannet til blandt andet sundhedshus med tilhørende park, og på den anden side har vi gågade, torv og butiksliv. På den måde vil stationsområdet kunne binde Odder sammen.

Henning Haahr forventer, at forvandlingen vil blive sat i udbud, muligvis sammen med de boliger, der skal bygges, så de to opgaver kan tænkes sammen.

Bedre forhold for Letbanen

Med arealerne på Rude Havvej vil Aarhus Letbane få bedre plads og faciliteter til både letbanetog og mandskab, forklarer Henning Haahr.

– Letbanen kan etablere hvilespor til togene, og personalet kan få gode lokaler til frokost, møder og omklædningsrum.