Snebillede Aarhus C Web1

Beklageligt driftsstop på Letbanen

Trods forebyggelse opstod der is på køreledningerne

Et vejrskifte med lavere temperaturer og højere luftfugtighed end varslet, samt en defekt på det nye glycerinanlæg forårsagede driftsstop på Letbanen.

Tirsdag den 12. januar 2021 opstod der desværre is på køreledningerne, hvilket medførte, at trafikken på en stor del af Letbanen blev påvirket i knap 5 timer og helt indstillet i 3 timer. Dette skete på trods af, at Aarhus Letbane havde påført glycerin på både Grenaabanen og Odderbanen natten til den 12. januar, ligesom det er sket siden før årsskiftet. 

Glycerinen forventes at kunne forebygge den meste isdannelse. Når der er for meget is på køreledningerne, kan letbanetogene ikke trække tilstrækkeligt meget strøm fra køreledningen og kan derfor ikke køre. Det er som tidligere fortalt primært på den yderste del af Grenaabanen og Odderbanen, at der problemer med isdannelse, bl.a. pga. de lange åbne stykker og den enkeltsporede bane.

”Vores vinterberedskab overvåger temperatur og luftfugtighed dagligt via data fra DMI, men forleden nat indtraf et vejrskifte med lavere temperaturer og højere luftfugtighed end varslet. Det betød, at der for første gang i lang tid forekom is på køreledningerne på den indre strækning i et omfang, der forhindrede fortsat drift. Det betød også, at den påførte glycerin på Grenaabanen og Odderbanen ikke havde den ønskede effekt” forklarer adm. direktør Michael Borre.

”Der blev efterfølgende fundet en defekt på det nye af de to glycerinanlæg, der har betydet, at det ikke har påført glycerin i det omfang, det var forventet. I kombination med den høje luftfugtighed, er det vores konklusion, at den påførte glycerin ikke har været tilstrækkelig, i den vejrsituation vi oplevede natten til tirsdag” fortsætter Michael Borre.

Situationen med is på køreledningerne fordrer handling både på den korte og lange bane. Aarhus Letbane har gennemført følgende tiltag:

  • Defekten på det nye anlæg blev udbedret tirsdag, og der er skruet op for mængden af glycerin, som dette anlæg påfører.
  • Der køres glycerin på Grenaabanen og Odderbanen torsdag og fredag nat. Plan for weekend og næste uge besluttes i dag torsdag.
  • Der gennemføres tomkørsel på den indre strækning torsdag og fredag nat for at forebygge is på køreledningerne
  • Der er gennem Midttrafik bestilt buserstatningskørsel mellem Grenaa og Hornslet om morgenen til og med fredag den 15. januar for en sikkerheds skyld.
  • Letbanen og Midttrafik vil evaluere trafikinformationen med henblik på at forbedre denne
  • Letbanen arbejder fortsat med optimering af varslingssystemet med særlig opmærksomhed på høj luftfugtighed kombineret med frostvejr.
  • Der er igangsat et arbejde med at kigge på supplementer eller alternative løsninger til bekæmpelse af is på køreledningerne. Løsningerne vil typisk være kendetegnet ved markante investeringer og lang implementeringstid og vil derfor i udgangspunktet blive behandlet i bestyrelse og ejerkreds.

Trafikken onsdag og torsdag morgen blev gennemført uden problemer med is på køreledningerne. Det vurderes umiddelbart, at tiltagene virker. Sneen, der faldt torsdag, er ikke noget, der har generet driften. Sne i sig selv er ikke et problem medmindre, der ligger mere end 10 cm sne på overkanten af skinnerne.