Driftsnyhed April 2021

Driftsstatistik april 2021

Stabil drift på alle strækninger

Målopfyldelse og fremgang på alle strækninger - undtagen på Grenaabanen, som fortsat ligger under målet på rettidigheden.

Driftsopgørelsen for april måned viser en fremgang i pålideligheden i forhold til årets første tre måneder, og et stabilt højt niveau på rettidigheden. Samlet set landede pålideligheden på 98,7 procent og rettidigheden på 96,9 procent. Der er dermed målopfyldelse på begge mål.

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen sådan ud:

Indre strækning
Der er fremgang og målopfyldelse på den indre strækning, som er tilbage på et høj niveau. Pålideligheden sluttede på 98,8 procent og rettidigheden på 98,3 procent.

Hovedårsagen til aflysninger og forsinkelser er kollision med en bil ved Hjortholmsvej og tekniske fejl på signalanlæg.

Odderbanen
Odderbanen ligger fortsat på et stabil højt niveau og opfylder begge mål. Pålideligheden landende på 99,5 procent og rettidigheden på 98,7 procent.

Hovedårsagen til de få forsinkelser og aflysninger er kollisionen med en bil ved Hjortholmsvej på indre strækning, som desværre også kom til at påvirke driften på Odderbanen.

Grenaabanen
På Grenaabanen er der målopfyldelse og fremgang på pålideligheden, som sluttede på 98,1 procent. Strækningen har fortsat udfordringer med rettidigheden, som endte på 93,3 procent. Niveauet er dog fortsat højere end i 2020, hvor resultatet for hele året var 91,3 procent.

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger er fejl på køretøj, tekniske fejl og kollisionen med en bil på indre strækning, som også påvirkede driften på Grenaabanen.

Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 95 procent.

 Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2021, er 90,6 procent.

 

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
Februar 96,5 % 97,1 % 94,9 % 96,1 %
Marts 95,1 % 98,3 % 95,7 % 95,7 %
April 98,8 % 99,5 % 98,1 % 98,7 %
År til dato 97,1 % 98,1 % 96,5 % 97,0 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
Februar 97,8 % 97,0 % 93,8 % 96,6 %
Marts 98,1 % 98,0 % 94,6 % 97,1 %
April 98,3 % 98,7 % 93,3 % 96,9 %
År til dato 98,3 % 98,0 % 94,1 % 97,1 %