Driftsnyhed August 2021 Web

Driftsstatistik august 2021

Fortsat stabil drift

Letbanen opfylder samlet set målene for pålidelighed og rettidighed og kører stabilt især på indre strækning og mod Odder. Grenaabanen er fortsat udfordret på rettidigheden, mens pålideligheden stadig er høj.

Samlet set endte pålideligheden på 98,7 procent og rettidigheden på 96,2 procent i august måned. 

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen sådan ud:

Indre strækning
Indre strækning opfylder målsætningen og kører med høj pålidelighed på 98,9 procent og en rettidighed på 97,7 procent.

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger var sammenstød med en bil ved Vennelyst Boulevard, tekniske fejl og evakuering af Bruuns Galleri og Aarhus H på grund af brand.

Odderbanen
Strækningen holder et stabilt højt niveau og opfylder målene på begge parametre. I august nåede pålideligheden 99,2 procent og rettidigheden 98,3 procent.

Årsagerne til forsinkelser og aflysninger var de samme som for indre strækning, eftersom de påvirkede Odderbanen.

Grenaabanen
På Grenaabanen er der også målopfyldelse på pålideligheden, som landede på 98,0 procent, mens rettidigheden desværre stadig er under målsætningen. Den er faldet til 91,3 procent i august og 93,7 procent år til dato. Vi følger udviklingen nøje og arbejder på at løse udfordringerne på strækningen. 

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger var langsom kørsel på grund af længere tids sporspærring ved Vestre Strand Allé, fejl på materiel og tekniske fejl på overkørsel og signal.

Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 95 procent.

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er juli 2021, er 95,6 procent.

 

 

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
Februar 96,5 % 97,1 % 94,9 % 96,1 %
Marts 95,1 % 98,3 % 95,7 % 95,7 %
April 98,8 % 99,5 % 98,1 % 98,7 %
Maj 98,8 % 99,7 % 98,5 % 98,8 %
Juni 97,7 % 97,4 % 97,1 % 97,5 %
Juli 99,2 % 98,7 % 99,0 % 99,1 %
August 98,9 % 99,2 % 98,0 % 98,7 %
År til dato 97,8 % 98,4 % 97,3 % 97,8 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
Februar 97,8 % 97,0 % 93,8 % 96,6 %
Marts 98,1 % 98,0 % 94,6 % 97,1 %
April 98,3 % 98,7 % 93,3 % 96,9 %
Maj 98,5 % 98,7 % 93,6 % 97,1 %
Juni 97,9 % 97,4 % 94,5 % 96,9 %
Juli 98,4 % 98,0 % 93,6 % 97,0 %
August 97,7 % 98,3 % 91,3 % 96,2 %
År til dato 98,2 % 98,1 % 93,7 % 96,9 %