Letbanen I Taage

Driftsstatistik februar 2021

Vintervejret gav aflysninger i februar

Til trods for udfordringer med vintervejret er der fortsat målopfyldelse på begge mål. Rettidigheden holder et fornuftigt niveau og ligger over 2020-niveauet for samme periode.

Det skyldes især en forbedring af rettidigheden på Grenaabanen. Pålideligheden ligger til gengæld under 2020-niveauet for samme periode. Det skyldes primært is på køreledningerne. 

Samlet set viser driftsopgørelsen for februar en tilbagegang i forhold til januar på pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) til 96,1 procent og på rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) til 96,6 procent. 

Aflysningerne skyldes især udfordringer med vintervejret og helt specifikt perioder med rimtåge, som den nuværende metode med glycerin desværre ikke er så virksom over for. Vi undersøger i øjeblikket et antal initiativer, der skal supplere vores nuværende vinterberedskab.

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen sådan ud:

Indre strækning
Den indre strækning opfylder fortsat begge mål til trods for en tilbagegang i forhold til januar. Pålideligheden er faldet til 96,5 procent og rettidigheden til 97,8 procent.

Aflysninger og forsinkelser skyldes især is på køreledningerne, en brand nær banen ved Mindet og tekniske fejl.

Odderbanen
Odderbanen kører fortsat med pæne resultater og opfylder begge mål til trods for et mindre fald. Pålideligheden endte på 97,1 procent og rettidigheden på 97,0 procent. 

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger er is på køreledningerne, fejl på materiel og tekniske fejl.

Grenaabanen
På Grenaabanen er der tilbagegang på begge mål. Pålideligheden er faldet til 94,9 procent, og lander dermed lige under målet på 95 procent. Rettidigheden er faldet til 93,8 procent. 

Driftsforstyrrelserne skyldes især is på køreledningerne og fejl på materiel og overkørsel.

 Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er januar 2021, er 92,4 procent.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
Februar 96,5 % 97,1 % 94,9 % 96,1 %
År til dato 97,2 % 97,2 % 96,1 % 96,9 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
Februar 97,8 % 97,0 % 93,8 % 96,6 %
År til dato 98,3 % 97,7 % 94,3 % 97,1 %