Indre Straekning I Snevejr Web

Driftsstatistik januar 2021

Vintervejret drillede i januar, men det samlede resultat er fornuftigt

Vintervejret gav flere aflysninger i januar, men Letbanens samlede mål for pålidelighed og rettidighed er fortsat opfyldt.

Driftsopgørelsen for januar viser samlet set en tilbagegang i pålideligheden i forhold til december 2020. Til gengæld er rettidigheden forbedret.

Pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) landede på 97,6 procent og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) på 97,5 procent.

Årsagen til tilbagegangen på pålideligheden er især de 2-3 dage, hvor Letbanen var udfordret af vintervejret. Letbanen har allerede skærpet beredskabet og igangsat flere initiativer, der skal minimere risikoen for driftsforstyrrelser fremover.

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen for januar sådan ud:

Indre strækning
Den indre strækning kører meget stabilt og med resultater, der ligger et pænt stykke over målet på 95 procent på begge mål. Pålildeligheden i januar lå på 98,0 procent og rettidigheden på 98,8 procent.

De få forsinkelser og aflysninger skyldes is på køreledningerne og fejl på materiel.

Odderbanen
Odderbanen kører fortsat stabilt og begge mål er nået. Der har været et  mindre fald i pålideligheden men til gengæld fremgang i rettidigheden.  Pålideligheden landede på 97,3 procent og rettidigheden på 98,3 procent. 

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger er is på køreledningerne og fejl på materiel.

Grenaabanen
På Grenaabanen er der  fortsat målopfyldelse på pålideligheden på trods af en tilbagegang i pålideligheden, som endte på 97,1 procent. Rettidigheden nåede 94,8 procent, hvilket er en fremgang i forhold til december - og meget tæt på målet på 95 procent.

De primære årsager til driftsforstyrrelserne er is på køreledningerne, fejl på en overkørsel og fejl på materiel. 

 Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er januar 2021, er 92,4 procent.

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
År til dato 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
År til dato 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %