Nyhed Drift Juli 2021 Web

Driftsstatistik juli 2021

Høj pålidelighed på alle strækninger

Tallene for juli viser fremgang i pålideligheden. Rettidigheden er også forbedret undtagen på Grenaabanen, som desværre har været ramt af en række fejl i juli måned.

Samlet set var der målopfyldelse på begge mål. Pålideligheden sluttede på 97,6 procent og rettidigheden på 97,0 procent. 

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen sådan ud:

Indre strækning
Der er fortsat målopfyldelse på den indre strækning, som ligger højt på begge mål. Pålideligheden sluttede på 99,2 procent og rettidigheden på 98,4 procent.

Hovedårsagerne til de få aflysninger og forsinkelser var påkørsel af en bil ved Mindet, tekniske fejl og fejl på materiel.

Odderbanen
Odderbanen er tilbage på et højt niveau og kører fortsat med målopfyldelse på begge mål. Pålidelighed er steget til 98,7 procent og rettidigheden til 98,0 procent.

Forsinkelser og aflysninger skyldes hovedsageligt de tekniske fejl på indre strækning og påkørslen af en bil ved Mindet, som forplantede sig til Odderbanen.

Grenaabanen
På Grenaabanen er der fortsat målopfyldelse på pålideligheden, som er steget til 99,0 procent. Rettidigheden er til gengæld faldet til 93,6 procent og opfylder dermed ikke målet på 95 procent.

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger skyldes fejl på materiel, signaler og overkørsler, hærværk på materiel og påkørslen af en bil ved Mindet, som også påvirkede Grenaabanen.

Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 95 procent.

 Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2021, er 90,6 procent.

 

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
Februar 96,5 % 97,1 % 94,9 % 96,1 %
Marts 95,1 % 98,3 % 95,7 % 95,7 %
April 98,8 % 99,5 % 98,1 % 98,7 %
Maj 98,8 % 99,7 % 98,5 % 98,8 %
Juni 97,7 % 97,4 % 97,1 % 97,5 %
Juli 99,2 % 98,7 % 99,0 % 99,1 %
År til dato 97,7 % 98,3 % 97,2 % 97,6 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
Februar 97,8 % 97,0 % 93,8 % 96,6 %
Marts 98,1 % 98,0 % 94,6 % 97,1 %
April 98,3 % 98,7 % 93,3 % 96,9 %
Maj 98,5 % 98,7 % 93,6 % 97,1 %
Juni 97,9 % 97,4 % 94,5 % 96,9 %
Juli 98,4 % 98,0 % 93,6 % 97,0 %
År til dato 98,3 % 98,0 % 94,0 % 97,0 %