Letbanetog Og Gule Rapsmarker Web

Driftsstatistik juni 2021

Rettidigheden er fortsat stabil

Juni gav et fald i pålideligheden, men rettidigheden er stabil.

Driftsopgørelsen for juni viser et fald i pålideligheden i forhold til april og maj.  Årsagerne er generelt fejl på infrastrukturen og på letbanekøretøjerne. Et lynnedslag den 20. juni har dog også gjort sit og står alene for næsten hver fjerde aflyst afgang i juni.

Rettidighed ligger fortsat stabilt. Samlet set er der målopfyldelse på begge mål. Det samlede resultat for strækningerne endte på 97,5 procent for pålideligheden og 96,9 for rettidigheden. 

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen sådan ud:

Indre strækning
Den indre strækning kører fortsat med målopfyldelse på begge mål men med et fald i forhold til maj. Pålideligheden sluttede på 97,7 procent og rettidigheden på 97,9 procent.

Hovedårsagerne til aflysninger og forsinkelser var fejl på materiel og tekniske fejl, manglende tog og lynnedslag i kørestrømsanlæg.

Odderbanen
Odderbanen var i juni ramt  af flere aflysninger og forsinkelser end i de tidligere måneder, men strækningen kører  fortsat med målopfyldelse på begge mål. Både pålidelighed og rettidighed landende på 97,4 procent.

Forsinkelser og aflysninger skyldes hovedsageligt lynnedslag i kørestrømsanlæg, fejl på materiel og tekniske fejl.

Grenaabanen
På Grenaabanen er der målopfyldelse på pålideligheden, som dog er faldet til 97,1 procent. Rettidigheden følger til gengæld en opadgående kurve og nærmer sig målet på 95 procent.  

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger skyldes fejl på materiel, tekniske fejl og en bilist i sporet.

Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 95 procent.

 Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2021, er 90,6 procent.

 

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
Februar 96,5 % 97,1 % 94,9 % 96,1 %
Marts 95,1 % 98,3 % 95,7 % 95,7 %
April 98,8 % 99,5 % 98,1 % 98,7 %
Maj 98,8 % 99,7 % 98,5 % 98,8 %
Juni 97,7 % 97,4 % 97,1 % 97,5 %
År til dato 97,5 % 98,2 % 96,9 % 97,4 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
Februar 97,8 % 97,0 % 93,8 % 96,6 %
Marts 98,1 % 98,0 % 94,6 % 97,1 %
April 98,3 % 98,7 % 93,3 % 96,9 %
Maj 98,5 % 98,7 % 93,6 % 97,1 %
Juni 97,9 % 97,4 % 94,5 % 96,9 %
År til dato 98,3 % 98,0 % 94,1 % 97,0 %