Letbane Sommerbillede Web

Driftsstatistik maj 2021

Få aflysninger i maj

Alle strækninger kører med høj pålidelighed. Rettidigheden ligger også et pænt stykke over målet - der er stadig flest udfordringer på Grenaabanen.

Driftsopgørelsen for maj viser et stabilt niveau på både pålidelighed og rettidighed. Samlet set sluttede pålideligheden på 98,8 procent og rettidigheden på 97,1 procent. Der er dermed fortsat målopfyldelse på begge mål.

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen sådan ud:

Indre strækning
Den indre strækning kører stabilt og med målopfyldelse på begge mål. Pålideligheden sluttede på 98,8 procent og rettidigheden på 98,5 procent.

Hovedårsagerne til aflysninger og forsinkelser var fejl på et tog og en gren i køreledningen ved Lystrup, som påvirkede indre strækning.

Odderbanen
Odderbanen kører stadig meget stabilt og ligger på et højt niveau på både pålidelighed og rettidighed. Pålideligheden endte på 99,7 procent og rettidigheden på 98,7 procent.

De få forsinkelser og aflysninger skyldes fejl på et tog.

Grenaabanen
På Grenaabanen er der høj pålidelighed på 98,5 procent, mens der desværre fortsat er udfordringer med rettidigheden som denne måned med 93,6 procent landede lidt under målet på 95 procent. På den positive side er der en lille fremgang i forhold til april.  

Fejl på tog, manglende tog og en gren i køreledningen ved Lystrup var hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger.

Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 95 procent.

 Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2021, er 90,6 procent.

 

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
Februar 96,5 % 97,1 % 94,9 % 96,1 %
Marts 95,1 % 98,3 % 95,7 % 95,7 %
April 98,8 % 99,5 % 98,1 % 98,7 %
Maj 98,8 % 99,7 % 98,5 % 98,8 %
År til dato 97,4 % 98,4 % 96,9 % 97,4 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
Februar 97,8 % 97,0 % 93,8 % 96,6 %
Marts 98,1 % 98,0 % 94,6 % 97,1 %
April 98,3 % 98,7 % 93,3 % 96,9 %
Maj 98,5 % 98,7 % 93,6 % 97,1 %
År til dato 98,3 % 98,2 % 94,0 % 97,1 %