Letbanen i Noerreport krydset

Driftsstatistik marts 2021

Driften var påvirket af tekniske fejl og vintervejr

Pålideligheden faldt en smule i marts, mens rettidigheden er stabil. Letbanes samlede mål for pålidelighed og rettidighed er fortsat opfyldt.

Driftsopgørelsen for marts viser, at der har været udfordringer med pålideligheden, som har haft en faldende tendens i første kvartal. Rettidigheden er fortsat på et højt niveau. Pålideligheden endte på 95,7 procent og rettidigheden på 97,1 procent. 

En række tekniske problemer, udfordringer med vintervejret og en bilist, som sad fast i letbanesporet, er de primære årsager til tilbagegangen i pålideligheden.

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen sådan ud:

Indre strækning
Den indre strækning, som normalt kører med høj driftsstabilitet, har været ramt af tekniske problemer, bl.a. i Nørreportkrydset som er et vigtigt knudepunkt.  Pålideligheden er faldet til 95,1 procent og holder sig dermed over målet. Rettidigheden ligger fortsat på et fornuftigt niveau på 98,1 procent.

Hovedårsagerne til aflysninger og forsinkelser var is på køreledningerne, en bilist i letbanesporet, fejl på kørestrømsanlæg og fejl på sporskifte.

Odderbanen
Odderbanen kører fortsat stabilt og begge mål er opfyldt og forbedret i forhold til februar. Pålideligheden landende på 98,3 procent og rettidigheden på 98,0 procent. 

De primære årsager til forsinkelser og aflysninger er is på køreledningerne og tekniske fejl på indre strækning, som påvirkede togene på Odderbanen.

Grenaabanen
På Grenaabanen er der en lille fremgang på begge mål i forhold til februar, men målet på 95 procent er endnu ikke opfyldt på rettidigheden. Pålideligheden sluttede på 95,7 procent og rettidigheden på 94,6 procent.

Hovedårsagerne til driftsforstyrrelserne er is på køreledningerne, fejl på sporskifte i Lystrup og tekniske fejl på indre strækning, som påvirkede togene på Grenaabanen.

Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 95 procent.

 Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er februar 2021, er 92,3 procent.

 

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
Februar 96,5 % 97,1 % 94,9 % 96,1 %
Marts 95,1 % 98,3 % 95,7 % 95,7 %
År til dato 96,5 % 97,6 % 95,9 % 96,5 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
Februar 97,8 % 97,0 % 93,8 % 96,6 %
Marts 98,1 % 98,0 % 94,6 % 97,1 %
År til dato 98,3 % 97,8 % 94,4 % 97,1 %