Driftsnyhed November 2021 Web

Driftsstatistik november 2021

Alle strækninger opfylder målene - også Grenaabanen

Målene for pålidelighed og rettidighed blev i november opfyldt på alle strækninger. Grenaabanen nåede for første gang i 1,5 år op på 95 procent på rettidigheden.

Det samlede resultat for november viser et stabilt højt niveau på 98,6 procent på pålideligheden og en forbedret rettidighed på 97,3 procent. År til dato er tallene henholdsvis 98,1 procent og 96,9 procent.

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen sådan ud:

Indre strækning
Indre strækning havde et mindre fald i pålideligheden, men opfylder fortsat målene og holder et højt niveau på begge mål. November resultatet sluttede på 98,5 procent på pålideligheden og 98,1 procent på rettidigheden.

Forsinkelser og aflysninger skyldtes bl.a. tekniske fejl, en plasticpose der havde sat sig fast i køreledningen, mangel på letbaneførere og fejl på materiel på Odderbanen, som påvirkede indre strækning. Derudover påkørte en cyklist toget ved Brendstrupgårdsvej - hændelsen påvirkede alle strækninger.

Odderbanen
Efter et fald i pålideligheden i oktober er Odderbanen nu igen tilbage på et højt niveau og sluttede på 98,9 procent i november. Rettidigheden er faldet til 97,9 procent.

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger var fejl på materiel, mangel på letbaneførere og tekniske fejl.

Grenaabanen
Strækningen kom i mål med både pålidelighed og rettidighed. Pålideligheden er steget til 98,7 procent og rettidigheden til 95,0 procent. 

Forsinkelser og aflysninger skyldes primært tekniske fejl og mangel på letbaneførere.

 Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 95 procent.

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er oktober 2021, er 90,8 procent.

 

 

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
Februar 96,5 % 97,1 % 94,9 % 96,1 %
Marts 95,1 % 98,3 % 95,7 % 95,7 %
April 98,8 % 99,5 % 98,1 % 98,7 %
Maj 98,8 % 99,7 % 98,5 % 98,8 %
Juni 97,7 % 97,4 % 97,1 % 97,5 %
Juli 99,2 % 98,7 % 99,0 % 99,1 %
August 98,9 % 99,2 % 98,0 % 98,7 %
September 98,8 % 99,6 % 99,0 % 99,0 %
Oktober 99,2 % 97,3 % 98,3 % 99,0 %
November 98,5 % 98,9 % 98,7 % 98,6 %
År til dato 98,1 % 98,5 % 97,6 % 98,1 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
Februar 97,8 % 97,0 % 93,8 % 96,6 %
Marts 98,1 % 98,0 % 94,6 % 97,1 %
April 98,3 % 98,7 % 93,3 % 96,9 %
Maj 98,5 % 98,7 % 93,6 % 97,1 %
Juni 97,9 % 97,4 % 94,5 % 96,9 %
Juli 98,4 % 98,0 % 93,6 % 97,0 %
August 97,7 % 98,3 % 91,3 % 96,2 %
September 98,0 % 98,6 % 92,3 % 96,8 %
Oktober 98,2 % 98,4 % 91,4 % 96,6 %
November 98,1 % 97,9 % 95,0 % 97,3 %
År til dato 98,2 % 98,1 % 93,6 % 96,9 %