Driftsstatistik September 2021 Web

Driftsstatistik september 2021

Endnu en måned med få aflysninger

Aarhus Letbanen kører med høj pålidelighed på alle strækninger. Rettidigheden er forbedret i forhold til august og ligger på et pænt niveau på Odderbanen og indre strækning. Grenaabanen halter desværre efter på rettidigheden.

Samlet set landede pålideligheden på 99,0 procent i september og rettidigheden på 96,8 procent. 

Hos Letbanen vægter vi pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen sådan ud:

Indre strækning
Indre strækning kører fortsat med høj pålidelighed på 98,8 procent og en rettidighed på 98,0 procent.

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger var manglende tog, fejl på tog og tekniske fejl. 

Odderbanen
Strækningen leverer igen flotte resultater med en pålidelighed på 99,6 procent og en rettidighed på 98,6 procent.

De få forsinkelser og aflysninger skyldes fejl på tog og tekniske fejl på indre strækning som påvirkede Odderbanen.

Grenaabanen
På Grenaabanen er pålideligheden også forbedret og endte på 99,0 procent. Rettidigheden er på 92,3 procent. Det er en forbedring i forhold til august men stadig under målet på 95 procent.

Vi arbejder fortsat på at forbedre resultaterne på strækningen, og der er er sket en stigning i rettidigheden på 2,3 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Her var rettidigheden på 91,3 procent, mens den i år er på 93,6 procent år til dato.

Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger var fejl på en overkørsel, fejl på tog og manglende tog.

Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 95 procent.

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er august 2021, er 92,0 procent.

 

 

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
Februar 96,5 % 97,1 % 94,9 % 96,1 %
Marts 95,1 % 98,3 % 95,7 % 95,7 %
April 98,8 % 99,5 % 98,1 % 98,7 %
Maj 98,8 % 99,7 % 98,5 % 98,8 %
Juni 97,7 % 97,4 % 97,1 % 97,5 %
Juli 99,2 % 98,7 % 99,0 % 99,1 %
August 98,9 % 99,2 % 98,0 % 98,7 %
September 98,8 % 99,6 % 99,0 % 99,0 %
År til dato 97,9 % 98,5 % 97,4 % 97,9 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
Februar 97,8 % 97,0 % 93,8 % 96,6 %
Marts 98,1 % 98,0 % 94,6 % 97,1 %
April 98,3 % 98,7 % 93,3 % 96,9 %
Maj 98,5 % 98,7 % 93,6 % 97,1 %
Juni 97,9 % 97,4 % 94,5 % 96,9 %
Juli 98,4 % 98,0 % 93,6 % 97,0 %
August 97,7 % 98,3 % 91,3 % 96,2 %
September 98,0 % 98,6 % 92,3 % 96,8 %
År til dato 98,2 % 98,1 % 93,6 % 96,9 %