Ombygning Vestre Strandallé Station

Vestre Strandallé Station

Letbanen udfører forberedende arbejder

Aarhus Letbane fortsætter de forberedende arbejder forud for fornyelse af Vestre Strandallé Station.

De forberedende arbejder består i, at der ved det nuværende letbanestop Vestre Strandallé bliver etableret et ekstra spor, nye køreledningsmaster og ny perron, og derudover ombygges selve letbaneoverkørslen på Vestre Strandallé.

Arbejderne bliver gennemført som forberedelse til, at det nye spor og den nye perron kan åbnes til drift på et senere tidspunkt.

Hvad skal der ske?
Den nuværende perron syd for Vestre Strandallé bliver fjernet, og der foretages gravearbejde, hvor det nye letbanespor skal anlægges. Der etableres nye sporskifter syd og nord for Vestre Strandallé, og et ekstra letbanespor. Derudover anlægges en ny perron nord for Vestre Strandallé.

Hvornår udføres arbejdet?
De indledende arbejder er i gang. Den nuværende sydlige perron bliver fjernet i weekenden i uge 25, hvor letbanetrafikken bliver spærret. Det overordnede sporarbejde bliver udført i uge 29-30-31, hvor sporet ligeledes vil være spærret. Vestre Strandallé bliver i dele af perioden også spærret for bilkørsel. 

Hvordan påvirker arbejdet dig?
Arbejderne medfører en del aktivitet i området i form af entreprenørmaskiner til gravearbejde og sporarbejder.

Som udgangspunkt arbejder vi i tidsrummet mellem kl. 07:00 - kl. 22:00. Perioderne, hvor sporet er spærret, er begrænset, så letbanedriften bliver påvirket mindst muligt for derved at mindske generne for passagerne. Derfor vil der i perioderne, hvor sporet er spærret, blive arbejdet uden for almindelig arbejdstid. Støjende arbejder vil blive planlagt til hovedsageligt at skulle foregå i ovennævnte tidsrum.

Alle arbejder udføres i henhold til Aarhus kommunes krav, herunder krav til perioder med støjende arbejder.

 

 

 

Billedet ovenfor:

- Rød skravering: Sporarbejde
- Sort skravering: Arbejdsplads
- Mørkeblå skravering: Perron nedlægges
- Lyseblå skravering: Ny perron etableres