Vedligeholdkampagne Marts 2021 Web

Vedligehold

Vedligeholdelsesarbejde på alle strækninger i marts

I de kommende uger vil Aarhus Letbane gennemføre en kampagne med en række vedligeholdelsesopgaver. Det er primært opgaver inden for sporområdet, forst og kørestrøm, der gennemføres.

Der er tidligere udmeldt ændringer til køreplanen fra Midttrafik, der opfordrer til at tjekke Rejseplanen for planlagte ændringer.

Arbejdet foregår om aftenen og natten fra søndag aften til fredag morgen og fordeler sig sådan på de fem uger:

  • uge 9 og 10 på Grenaabanen
  • uge 11 på den indre strækning 
  • uge 12 og 13 på Odderbanen

I forbindelse med arbejderne kan der forekomme en smule støj fra svejseapparater og køretøjer, ligesom der kan forekomme kraftigt lys. Arbejdet flytter sig fra nat til nat, så en evt. gene for den enkelte nabo vil ikke vare hele perioden.

Kampagnen gennemføres for at udføre det nødvendige vedligeholdelsesarbejde på en økonomisk effektiv måde med mindst mulig gene for trafikken.