Vestre Strandalle Station Web

Vestre Strandallé Station

Stop for driften og støjende arbejder

Arbejdet ved Vestre Strandallé Station fortsætter. Det medfører perioder med indstilling af letbanedriften og perioder med arbejde uden for normal arbejdstid.

Hvornår udføres arbejdet?

Fra fredag d. 25. juni - mandag d. 28. juni
Letbanedriften standses. Der arbejdes uden for normal arbejdstid. Arbejdet vil foregår på og omkring stationen. Der vil være gravearbejder i forbindelse med, at den eksisterende perron syd for Vestre Strandallé fjernes og i forbindelse med omlægning af kabler.  

Fra d. 28. juni genoptages letbanedriften og passagerer skal herefter benytte den eksisterende nordlige perron, uanset om man skal i retning mod Aarhus eller mod Grenå.

Fra mandag d. 28. juni - søndag d. 18. juli
Letbanedriften opretholdes. Der arbejdes som udgangspunkt inden for normal arbejdstid. Der vil være gravearbejder og sporarbejder som forberedelse til etablering af det nye spor og den nye perron på stationen.

Fra mandag d. 19. juli - mandag d. 9. august
Letbanedriften standses. Der arbejdes uden for normal arbejdstid.

Der vil være arbejder på og omkring stationen. Det eksisterende spor fjernes, og der etableres nyt spor, nye sporskifter, og nye afvandingsledninger.  Der vil desuden blive opsat nye kørestrømsmaster og den eksisterende jernbaneoverkørsel vil blive fornyet og udvidet.

Der vil være kortvarigt rammearbejde, da der skal rammes 6 pæle, som fundament til en ny teknikhytte.  Arbejdet kommer til at foregå i dagtimerne i starten af uge 29.

Som udgangspunkt arbejder vi i tidsrummet mellem kl. 07:00 - kl. 22:00.

For at mindske generne for passagerne er perioderne, hvor sporet er spærret, og letbanedriften påvirket, begrænset mest muligt. I de perioder vil arbejdet derfor blive udført uden for almindelig arbejdstid.

Støjende arbejder vil blive planlagt til hovedsageligt at skulle foregå i ovenstående tidsrum. Alle arbejder udføres i henhold til Aarhus kommunes krav herunder krav til perioder med støjende arbejder.