Vinterberedskab Nyhed Web

Vinterberedskab

Aarhus Letbane igangsætter vinterberedskabet 1. oktober

I perioden 1. oktober 2021 til og med 30. april 2022 iværksætter Aarhus Letbane sit vinterberedskab. Beredskabet skal bekæmpe is på køreledningerne, løvfald og is og sne på perronerne.

Vores vinterberedskab overvåger temperaturer og luftfugtighed via det udviklede vejrvarslingssystem med data fra DMI, og der er udarbejdet indsatsplaner for de forskellige vejrsituationer.

I år har vi styrket beredskabet så operatøren Keolis’ medarbejdere i Kontrolcenteret (OCC) følger med i vejrvarslingerne hele døgnet. Derved kan de selv igangsætte indsatser som fx tomkørsel til bekæmpelse af is på køreledningerne på indre strækning.

”Det er en klar forbedring af indsatsen, at medarbejderne i OCC selv har adgang til varslingssystemet og selv kan iværksætte tiltag uden for normal arbejdstid”, siger Adm. direktør i Aarhus Letbane Michael Borre.

De to ydre strækninger

Hovedplanen for Grenaa- og Odderbanen er at sprøjte det nye produkt fra Interflon på køreledningerne. Som tidligere udmeldt har Aarhus Letbane indledt et samarbejde med firmaet Interflon, der seks gange hen over vinteren vil sprøjte produktet Lube EPR på køreledningerne, første gang i starten af november. Produktet binder sig langt bedre til køreledningerne end glycerin og har en forventet holdbarhed på omkring 30 dage. Samtidig er produktet i langt højere grad bestandig over for regn og rimtåge.

Lube EPR anvendes flere steder i Holland og Frankrig. Senest har de franske jernbaner, SNCF, besluttet fra og med i år at anvende produktet på hovedparten af deres kørestrømsnet.

Indsatsen vil blive suppleret med særlige vinterpantografer på udvalgte tog, der derved vil kunne fjerne den lille rest is, der kan danne sig på undersiden af køreledningerne. Derved sikres driften yderligere. Vinterpantograferne monteres af togvedligeholderen Stadler Rail Service.

Glycerinanlægget, som vi har anvendt de sidste vintre, står i beredskab hos infrastrukturvedligeholderen Aarsleff Rail og vil kunne anvendes som nødplan. 

Den indre strækning

Hovedplanen for den indre strækning er, at der er etableret et beredskab, så der kan køres tomkørsel i løbet af natten. Det iværksættes automatisk af Kontrolcenteret, når særlige betingelser er opfyldt (mindre end 3 graders varme og over 80 procents luftfugtighed).

Da den indre strækning er mindre udsat end de andre strækninger, er det Aarhus Letbanes vurdering, at et tomkørsels-beredskab vil være tilstrækkeligt. Dog er der også på den indre strækning en Plan B med brug af glycerinanlægget.

Erstatningsbusser

Der er lavet aftale med Midttrafik om, at Kontrolcenteret bestiller erstatningsbuskørsel, hvis der opstår problemer, så det sikres, at passagerne kan komme frem. I den forrige vinter blev der arrangeret erstatningsbusser, når der var udsigt til rimtåge. Det er ikke planen for den kommende vinter, da det nye produkt forventes at virke også i rimtåge. Der bliver dog fulgt op og evalueret for at sikre den bedst mulige service over for kunderne.

Vinterberedskabet er etableret i et tæt samarbejde med Letbanens leverandører og skal sikre, at togene kører så godt som muligt gennem vinteren.

”Vi har gjort en stor indsats for at sikre en bedre drift i den kommende vinterperiode. Et stærkt samarbejde med vores leverandører er essentielt for at opnå det. Til den kommende vinter har vi styrket samarbejdet yderligere, og derfor har vi stor tiltro til, at vi kan holde fast i den generelle stabile drift, vi har haft i år” udtaler Michael Borre.