Bestyrelsen_AAL_2022

Bestyrelsen

Den nye bestyrelse i Aarhus Letbane vil bidrag til vækst i antallet af passagerer og dermed den grønne omstilling

På bestyrelsesmødet torsdag d. 31. marts 2022 har den nye bestyrelse i Aarhus Letbane konstitueret sig selv, og som noget nyt består den nu af to politisk valgte fra henholdsvis Aarhus Kommune og Region Midtjylland samt tre eksterne medlemmer.

Efter kommunal- og regionsvalget er Aarhus kommune repræsenteret ved Steens Stavnsbo (K), der er genindtrådt som medlem i Letbanens bestyrelse qua sin rolle som Rådmand for Teknik og Miljø og Lone Hindø (S), der er nyt medlem i bestyrelsen. For Region Midtjylland fortsætter Flemming Knudsen (S) som medlem og Arne Lægaard (V) fortsætter i rollen som næstformand i Letbanens bestyrelse.

Derudover består bestyrelsen af bestyrelsesmedlem Charlotte Liendgaard Vigh og bestyrelsesformand Mie Krog.

Ud over de politisk valgte er der blevet udnævnt endnu et nyt eksternt medlem, Kirsten Suhr Bundgaard, der til daglig er professionshøjskoledirektør på VIA University College. Kirsten Suhr Bundgaard kommer med stor erfaring inden for især unges bevægelsesmønstre rundt i regionen og drift af omfattende anlægsinvesteringer.

”Som erfarent bestyrelsesmedlem og med denne unikke specialviden vurderer vi, at Kirsten vil kunne tilføre stor værdi til vores arbejde med at styrke Letbanens daglige drift, omdømme og antallet af brugere over de kommende år,” udtaler bestyrelsesformand Mie Krog.

”Kirsten er valgt gennem en åben søgning, hvor vi havde mulighed for at vælge mellem et bredt felt af kandidater. Jeg har sjældent set så spændende et felt i en bestyrelsessøgning”, udtaler Arne Lægaard, der deltog i ansættelsesudvalget.

”Aarhus Letbane transporterer i dag allerede mere end 4 millioner passagerer årligt på en bæredygtig måde. Jeg er særligt optaget af at styrke transportforholdene for studerende i og omkring Aarhus, således vi får skabt en grøn, tilgængelig adgang til byens uddannelsesinstitutioner”, udtaler Kirsten Suhr Bundgaard.

”Vi ser meget positivt på samarbejdet i bestyrelsen. Det er et meget kompetent team, der alle er optaget af at sikre en positiv udvikling for Letbanen i antallet af passagerer og dermed også bidrage endnu mere til den grønne omstilling. Jo flere der tager Letbanen fremfor bilen jo bedre for miljøet. Vi kommer til at indgå i betydeligt tættere dialoger med både ejerne og omegnskommunerne for at styrke anvendelsen af Letbanen. Grundlaget, for at vi får endnu flere brugere, er til stede i form af et stærkt produkt som de daglige brugere er virkelig glade for, og vi vil, i tæt samarbejde med Midttrafik, arbejde for at styrke den positive opmærksomhed omkring Letbanen, samt alle de fordele den dagligt tilbyder både pendlere og lejlighedsvise brugere ”, udtaler bestyrelsesformand Mie Krog.

2022 er et afsluttende år for de sidste anlægsaktiviteter, og i bestyrelsen glæder man sig eksempelvis over ibrugtagningen af senest Vestre Strandallé, som gør, at der kommer kvarters drift til Hornslet i myldretiden, når den nye køreplan træder i kraft til august.