Togskift Paa Lystrup Station Web

Drift

Aarhus Letbane hæver målsætningen for pålidelighed og rettidighed

Den samlede målsætning for Aarhus Letbane hæves, og målene per strækning tilpasses til de enkelte strækninger.

Et vigtigt mål for Aarhus Letbane er at sikre en stabil drift på et højt niveau med få aflysninger og få forsinkelser for herigennem at sikre tilfredse brugere af Letbanen og en positiv udvikling i antallet af passagerer.

Aarhus Letbane har siden starten i 2017 arbejdet med en samlet målsætning på 95 procent for både pålidelighed (andelen af planlagte afgange, der er gennemført) og rettidighed (andelen af gennemførte afgange, der ankommer inden for 3 minutter).

Gennem årene har resultaterne for pålidelighed og rettidighed været stabile og ligget over målsætningen på de 95 procent. Derfor har bestyrelsen besluttet at hæve målsætningen. Målet er nu en samlet pålidelighed og en rettidighed på 97 procent for hele året.

Fremover vil målene blive opgjort per strækning og være tilpasset til de enkelte strækningers forhold.  Målene for Grenaabanen vil således være tilpasset til de særlige vilkår, som gør sig gældende for strækningen.

Grenaabanen er en meget lang strækning med relativt få krydsningsmuligheder, hvilket betyder, at forsinkelser forplanter sig hurtigt til andre dele af systemet. Større forsinkelser vil næsten altid medføre aflysninger for at genoprette trafikken. Derfor vil målene for Grenaabanen være lavere end for de andre to strækninger. Til gengæld vil der i 2022 ske en forøgelse af trafikken med halvtimesdrift til Grenaa og kvartersdrift til Hornslet.

”Vi sender et tydeligt signal om ambitionen for Aarhus Letbane ved at forhøje målene for pålidelighed og rettidighed”, siger bestyrelsesformand Mie Krog. ”Jeg er tilfreds med den stabile drift på et højt niveau, og det ønsker vi, i bestyrelsen, at der er fokus på at sikre også fremover”. 

Målene ser fra 1. januar 2022 således ud: 

 

Pålidelighed

Samlet  97 %
Grenaabanen 97 %
Odderbanen 98 %
Indre strækning 98 %
   
 

Rettidighed

Samlet 97 %
Grenaabanen 94 %
Odderbanen 98 %
Indre strækning 98 %