Driftsnyhed December 2021

Driftsstatistik december 2021

Bedste årsresultat for rettidigheden

2021 er afsluttet og den samlede opgørelse af driftsstatistikken viser gode resultater.

Det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog, og at det kommer til tiden. Vi har et konstant fokus på at sikre en stabil drift og er i 2021 lykkedes med flere tiltag til forbedring af driften. Vi har bl.a. styrket vinterberedskabet, rettet fejl på styresystemerne og lavet tættere driftsopfølgning med henblik på læring.

Rettidigheden, som er andelen af afgange gennemført til tiden, endte på 96,8 procent for hele året, hvilket er det bedste samlede resultat for et helt år indtil dato (96,3 procent i 2020). Rettidigheden har været jævnt stigende siden 2019.

Vi måler også på pålidelighed - andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte. Årets samlede resultat for pålideligheden er på 97,9 procent. Det er et lille fald i forhold til 2020 (98,7 procent). Den altovervejende forklaring på det var de mange aflysninger i starten af året på grund af is på køreledningerne. Men total set er det et udtryk for en meget stabil drift hen over året.

Samlet set er Letbanens pålidelighed og rettidighed yderst tilfredsstillende og opfylder målsætningen på 95 procent. Grenaabanen halter fortsat lidt efter på rettidigheden. Her er der dog også tale om en fremgang i forhold til de foregående år, og de 93,4 procent, som Grenaabanen endte på i 2021, er dermed det markant bedste årsresultat indtil videre (i 2019 var den på 88,9 og i 2020 på 91,3 procent).

Indre strækning har gennem hele året haft en stabil drift. Forsinkelser og aflysninger skyldtes især tekniske fejl, vejrforhold, fejl på køreplan- og kundeinformationssystem og ambulancetilkald til en passager.

Odderbanen har i 2021 været den mest stabile strækning. Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger var fejl på materiel, tekniske fejl, vejrforhold og fejl på køreplan- og kundeinformationssystem.

Michael Borre, direktør ved Aarhus Letbane udtaler: ”Vi er glade for, at vi har opnået det hidtil bedste samlede resultat for rettidighed, og at driften på alle tre strækninger bevæger sig i en positiv retning. Vi vil fortsat arbejde med at skabe løbende forbedringer af driften i samarbejde med vores leverandører.”

Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 95 procent.

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er november 2021, er 87,8 procent.

 

 

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,0 % 97,3 % 97,1 % 97,6 %
Februar 96,5 % 97,1 % 94,9 % 96,1 %
Marts 95,1 % 98,3 % 95,7 % 95,7 %
April 98,8 % 99,5 % 98,1 % 98,7 %
Maj 98,8 % 99,7 % 98,5 % 98,8 %
Juni 97,7 % 97,4 % 97,1 % 97,5 %
Juli 99,2 % 98,7 % 99,0 % 99,1 %
August 98,9 % 99,2 % 98,0 % 98,7 %
September 98,8 % 99,6 % 99,0 % 99,0 %
Oktober 99,2 % 97,3 % 98,3 % 99,0 %
November 98,5 % 98,9 % 98,7 % 98,6 %
December 95,2 % 97,4 % 96,3 % 95,8 %
År til dato 97,9 % 98,4 % 97,5 % 97,9 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,8 % 98,3 % 94,8 % 97,5 %
Februar 97,8 % 97,0 % 93,8 % 96,6 %
Marts 98,1 % 98,0 % 94,6 % 97,1 %
April 98,3 % 98,7 % 93,3 % 96,9 %
Maj 98,5 % 98,7 % 93,6 % 97,1 %
Juni 97,9 % 97,4 % 94,5 % 96,9 %
Juli 98,4 % 98,0 % 93,6 % 97,0 %
August 97,7 % 98,3 % 91,3 % 96,2 %
September 98,0 % 98,6 % 92,3 % 96,8 %
Oktober 98,2 % 98,4 % 91,4 % 96,6 %
November 98,1 % 97,9 % 95,0 % 97,3 %
December 96,9 % 96,6 % 91,0 % 95,4 %
År til dato 98,0 % 98,0 % 93,4 % 96,8 %