Aarhush Grenaa

Driftsstatistik januar 2022

En god start på det nye år

I årets første måned har Letbanens passagerer endnu engang kunne regne med Letbanen. Målet for pålideligheden er nået på alle strækninger og især Grenaabanen har opnået et flot resultat.

Det samlede resultat for årets første måned viser et stabilt højt niveau på 98,5 procent på pålideligheden og en rettidighed på 97,6 procent.

Generelt har januar været en rolig og stabil måned. Den største enkeltstående hændelse er stormen Malik, der ramte landet den 29. og 30. januar. Det betød enkelte aflysninger og en række forsinkelser, primært pga. risikoen for væltede træer.

Indre strækning
I januar var pålideligheden på 98,4 procent og rettidigheden på 98,5 procent for Indre strækning. Strækningen opfylder dermed sine mål og fortsætter dermed det høje niveau fra 2021.

De få forsinkelser og aflysninger skyldes bl.a. påkørsel af en bil ved Mindet, en kollision med bil ved Stockholmsgade, fejl på signaler ved Universitetshospitalet og stormen Malik, der medførte byggeaffald i køreledningsanlægget på strækningen.

Odderbanen
Odderbanen når sit mål på pålideligheden med 98,3 procent, imens rettidigheden kun ligger 0,1 procent under målet med 97,9 procent for januar måned.

De få forsinkelser og aflysninger skyldes bl.a. fejl på letbanekøretøj, påkørsel af en bil ved Mindet og stormen Malik, der medførte byggeaffald i køreledningsanlægget på indre strækning. Begge hændelser forplantede sig til Odderbanen.

Grenaabanen
Med et flot resultat på 99 procent på pålideligheden og 95,1 procent på rettidigheden har Grenaabanen opnået sit bedste resultat til dags dato. Grenaabanen kørte i januar efter en særlig køreplan pga. en længerevarende sporspærring ved Vestre Strandallé st.

De få forsinkelser og aflysninger skyldes bl.a. manglende materiel, fejl på letbanekøretøj, fjernelse af træ på nabogrund v. Thorsager og stormen Malik, der medførte byggeaffald i køreledningsanlægget på indre strækning og fejl på sporskifterne i Skødstrup.

”Vi er glade for, at 2022 starter så positivt og at vi ovenikøbet har opnået det hidtil bedste resultat for Grenaabanen. Vi arbejder hele tiden på at skabe forbedringer af driften, for at sikre, at vores passagerer kan regne med Letbanen og komme frem til tiden”, udtaler Michael Borre, direktør ved Aarhus Letbane.

Nye mål for Letbanen
Letbanen har fået nye mål, og det betyder at målene for den samlede strækning hæves, og at målene for de enkelte strækninger tilpasses. De nye mål for hele strækningen er på 98 procent for pålideligheden og 97 procent for rettidigheden. Målene for Indre strækning og Odderbanen er på 98 procent for både pålideligheden og rettidigheden, imens målene Grenaabanen er på 97 procent for pålideligheden og 94 procent for rettidigheden.

 

Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 98 procent for den samlede strækning.

Aarhus Letbane er tit blevet omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. Derfor er en sammenligning med rettidigheden på S-banen relevant.

DSB opgør kundepunktligheden på S-banen og offentliggør den hver måned på deres hjemmeside www.dsb.dk. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af evt. forsinkelser på transporten.

Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er december 2021, er 91,8 procent.

 

 

Pålidelighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,4 % 98,3 % 99,0 % 98,5 %
År til dato 98,4 % 98,3 % 99,0 % 98,5 %

Rettidighed

Måned Den indre strækning Odderbanen Grenaabanen Total
Januar 98,5 % 97,9 % 95,1 % 97,6 %
År til dato 98,5 % 97,9 % 95,1 % 97,6 %