Frost Paa Koereledninger Web

Drift

Frostgrader, rimtåge og vindstille vejr skaber is på køreledningerne

Seks dage i træk med meget høj luftfugtighed, ingen vind og nattefrost har givet Aarhus Letbane udfordringer med is på køreledningerne. Problemerne er størst på de lange stræk uden for byen, og det er i dag gået værst ud over Grenaabanen.

Siden november 2021 har Aarhus Letbane, som en del af vinterberedskabet, sprøjtet olien fra Interflon på køreledningerne, og indtil nu har resultatet været positivt. Vi ved fra andre baner i Holland og Frankrig, der benytter samme produkt, at jo flere gange olien er sprøjtet på, jo bedre effekt har den.

Det er gået godt denne vinter. Der har blot været en enkelt problematisk morgen i december. Men de seneste dage har været helt vindstille, med høj luftfugtighed og rimtåge. Dette kombineret med frostgrader omkring -4 grader C har desværre givet Letbanen nye udfordringer med is på køreledningerne. Især Grenaabanen, som ligger i et åbent landskab, er udsat, hvilket også har været tilfældet de foregående år.

”Det er fortsat vores vurdering, at Interflons olie lige nu er det bedste middel for os i forhold til vores vilkår, men vi er naturligvis ærgerlige over, at der har været så store problemer de sidste dage”, udtaler Letbanens direktør Michael Borre. ”Vi kan dog se, at problemerne med isen aftager hurtigere end de andre år, hvilket vi tilskriver Interflon-olien.”

På den helt korte bane har Aarhus Letbane iværksat en række tiltag for at håndtere situationen over for Letbanens kunder:

  • Vi har bestilt erstatningsbusser til morgentrafikken, så længe vejret ikke forandrer sig til det bedre.
  • Vi kigger på en løsning, hvor der kan skrabes is med en entreprenørmaskine inden første tog med passagerer afgår.
  • Interflon kommer igen i den kommende uge fra onsdag til fredag og sprøjter olie på for femte gang denne vinter. Det forventer vi har en positiv effekt.
  • Vi er desuden i dialog med Interflon omkring vores erfaringer for denne vinter - og ikke mindst den forgangne uge. De fortæller bl.a., at en bane hos SNCF i Frankrig har haft samme oplevelse som os.

 Samtidig fortsætter arbejdet med at vurdere de mulige, langsigtede løsninger, som typisk også er mere investeringstunge, så de senere kan vurderes af bestyrelsen.

”Jeg er selvfølgelig utrolig ærgerlig over situationen, men kan betrygge alle passagerer og interessenter i, at der arbejdes intensivt på at undgå situationer som disse”, siger Michael Borre.