Nyhed_nedsatdrift-2022

Nedsat drift

Flere letbanetog mangler stort eftersyn

Torsdag og fredag i sidste uge måtte Letbanen trække flere tog ud af driften grundet mistanke om manglende eftersyn. Vi har nu en nærmere forklaring omkring situationen.

Årsagen er, at en række tog af typen Tango har overskredet en eftersynsgrænse på 500.000 km. Ved den grænse skal alle aksler og hjul til eftersyn efter europæiske standarder. Det er desværre ikke er sket. Fejlen er fundet ved et månedligt tilsyn, og rækker en længere periode tilbage.

Når et tog ikke har fået foretaget alle, krævede eftersyn, som beskrevet i vedligeholdelsesmanualen, må toget ikke køre på Letbanens infrastruktur. Derfor kan togene af sikkerhedsmæssige årsager ikke indsættes igen før eftersynet er foretaget.

De eftersyn arbejder togvedligeholderen på at få planlagt, og derfor kan det for nuværende desværre ikke siges hvornår togene er tilbage på skinnerne. I første omgang drejer det sig om 7 af de 12 Tango-er, der i øjeblikket er taget ud af driften, men alle 12 skal gennem eftersynet inden der kan etableres fuld drift igen.

Aarhus Letbane har sammen med parterne i sagen igangsat en årsagsanalyse af sagen, for at belyse årsagerne bag, og for at kunne vurdere hvilke nødvendige tiltag, der skal tages for at undgå en lignende situation i fremtiden. Den bagvedliggende årsag til de manglende eftersyn kendes ikke i øjeblikket. Togvedligeholderen er i gang med en intern analyse af hvad der er sket, og den analyse kommer til at indgå i årsagsanalysen.

”Desværre blev mistanken om manglende eftersyn bekræftet, og situationens alvor betyder at togvedligeholderen nu har sat alle kræfter ind på at løse problemerne”, udtaler Michael Borre, administrerende direktør ved Aarhus Letbane.

”Stadler Rail Service arbejder aktivt på at udføre de udestående eftersyn så hurtigt som muligt. Det er vigtigst for os, at alle Aarhus Letbanes tog står til rådighed for driften til enhver tid. Vi fokuserer alle aktiviteter på at bringe flåden i drift igen”, siger CEO i Stadler Rail Service Claus Hansen. ”Vi beklager ulejligheden for Letbanens passagerer”.

”Situationen er selvfølgelig utilfredsstillende for vores passagerer, men jeg noterer mig med tilfredshed, at vores togvedligeholder arbejder alt hvad de kan for at få gennemført de manglende eftersyn”, slutter Michael Borre.

Driften er desværre kraftigt påvirket af situationen. Der arbejdes fortsat med nødkøreplaner, der vil blive tilpasset til det antal tog, der er til rådighed. For passagerne betyder det, at der vil være færre afgange både i hverdagen og i weekenderne. Det vil primært være L1 mellem Grenaa og Aarhus H, der bliver påvirket af de manglende letbanetog, da det er den type, der kører på L1, der er taget ud af drift.

Nødkøreplanerne kan findes på Midttrafiks hjemmeside. Vi opfordrer desuden til altid at tjekke Rejseplanen inden man tager hjemmefra.

Spørgsmål kan stilles til administrerende direktør Michael Borre på mib@aarhusletbane.dk.