Adibusskærm Lystrup

Brugeroplevelse

Nye informationsskærme styrker brugeroplevelsen for passagerne

43 nye informationsskærme er sat op på flere af Letbanens stationer i 2022. De skal være med til at ensarte brugeroplevelsen på alle Letbanens stationer, og gøre det lettere for passagerne at rejse med Letbanen.

Passagerer der rejser mellem Grenaa og Østbanetorvet og mellem Kongsvang og Odder, kender allerede de nye informationsskærme, for de har haft dem hele tiden. De har dog fået lidt flere, for at styrke informationen yderligere. For passagerer der rejser med L2, mellem Aarhus H og Lystrup, er informationsskærmene noget nyt.

”Opsætningen af nye informationsskærme, med præcise afgangstider og generel trafikinformation, er med til at give os passagerer et væsentlig bedre overblik over de næste afgange og evt. forsinkelser,” siger Jonas Buur Sinding, der pendler med Letbanen dagligt og er medlem af Letbanens passagerklub Aarhus.
”Selv om, at rettidigheden af Letbanen er blevet væsentlig forbedret, er det en vigtig parameter for passagerer at have let adgang til opdaterede informationer, især når trafikken en gang i mellem ikke kører som den skal,” siger han.

Blot et skridt på vejen
”At vi har de samme skærme på alle stationer, åbner op for nye muligheder,” siger Julian Barter, Driftsleder ved Aarhus Letbane.
”Vi kan kommunikere mere visuel i form af kort og grafisk illustration ved spærringer og driftsnedbrud, og vi kan kommunikere hurtigere, fordi vi kun skal arbejde i et system i stedet for tre. Skærmene er lette at afkode, og man kan se flere afgange på én gang,” fortsætter han.

Det sidste år er der blevet arbejdet koncentreret med at styrke informationen på rejsen. Ud over de nye informationsskærme er der foretaget flere tekniske optimeringer. Skærmene er dog det mest synlige tiltag.

”Vi arbejder tæt sammen med Midttrafik og passagerrådet for at gøre brugeroplevelsen bedre for vores passagerer”, siger Julian Barter, Driftsleder ved Aarhus Letbane.
”Og vi er ikke færdige endnu. Brugeroplevelsen er helt central for at få flere til at rejse med Letbanen, så vi vil blive ved med optimere på brugeroplevelsen mange år frem,” slutter han.

”Vi er i passagerrådet glade for samarbejdet med Letbanen og føler, at der bliver lyttet til konstruktive forslag fra passagerne. Vi er godt på vej med et af de mest klimavenlige transportmidler i og omkring Aarhus,” fortæller Hans Michael Betsch, formand for passagerrådet i Region Midtjylland.

 

Arbejdet med at styrke informationen på rejsen med Letbanen, er en del af Aarhus Letbanes strategiplan 2026, hvor der arbejdes målrettet med passagertilfredsheden.

Aarhus Letbane og Midttrafik anbefaler, at man altid tjekker Rejseplanen og Midttrafiks hjemmeside, hvis man skal med Letbanen.