Aarhus H Morgentrafik Til Web

Passagertal

Passagererne er tilbage i Letbanen

I fjerde kvartal af 2021 rejste mere end 14.000 passagerer med Letbanen hver dag, og det bringer passagertallet tilbage på sporet efter 2 år med restriktioner.

1.341.822 passagerer rejste med Letbanen i fjerde kvartal 2021 og det er kun 1,25 procent lavere end tallet for fjerde kvartal i 2019. Så selv om Covid-19 også har fyldt i 2021, slutter året godt for Letbanen. Til sammenligning med fjerde kvartal i 2020 ser vi en stigning på mere end 10 procent.

Hele den kollektive trafik har haft det svært de sidste to år. Det samlede passagertal for 2021 ender på 3.978.596 og er næsten 17 procent lavere end det samlede resultat for 2019. Det er primært nedlukningen af Danmark i første kvartal i 2021, der trækker det samlede passagertal for året ned. Vi så samme tilbagegang i 2. kvartal 2020, hvor Danmark også var lukket ned.

”Det er virkelig positivt, at passagertallet for fjerde kvartal 2021 er meget tæt på resultatet fra samme kvartal i 2019 og mærke, at passagererne er tilbage i Letbanen. Vi håber at se en yderligere stigning i passagertallet 2022. Blandt andet har vi her i starten af 2022 øget med halvtimesdrift til Grenaa, og senere på året øges med kvartersdrift til Hornslet i myldretiden”, udtaler Adm. dir. Michael Borre.

Passagertællingen viser også, at mere end 92 procent af passagerne kører i hverdagene, mandag til fredag, og at mere end 59 procent af passagerne rejser på indre strækning. 22 procent af passagerne rejser på Odderbanen og 28 procent rejser på Grenaabanen. I alt har mere end 12.000.000 passagerer rejst med Letbanen siden åbningen i december 2017.

 

Udviklingen i passagertal 2019-2021 opgjort kvartalsvis:

Passagertal_04-2021_grafik